En av tre känner ingen stress inför julen

By on 14 december, 2022

En Sifo-undersökning som Hjärt-Lungfonden har beställt visar att närmare en tredjedel av svenskarna inte har något som stressar dem inför julen. Samtidigt visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden att ett optimistiskt sinnelag är bra för hjärt-kärlhälsan.

– Att närmare en tredjedel av svenska folket bara njuter av julen är ett glädjande besked. Men det är också viktigt att alla som trots allt känner sig stressade försöker hitta ett lugn. Forskning visar att antalet hjärtinfarkter ökar under julen och att stress och oro kan vara bakomliggande orsaker, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Att fira julafton ensam eller oro för att inte hinna med inför julen tycks inte heller vara ett stort problem bland svenskarna. Mindre än en av fem (17 procent) oroar sig för att inte hinna eller räcka till. Att inte ha någon att fira julafton med bekymrar bara tre procent av svenska folket.

Ny forskning ger nu mer kunskap om sinnelag kopplat till kärlhälsa. Man vet sedan tidigare att personer som ser ljust på framtiden är friskare och mer motståndskraftiga mot stress än sina mer pessimistiskt lagda medmänniskor.

– I vår studie såg vi ett samband mellan optimism och mindre förkalkning i blodkärlen, men sambandet förklarades framför allt av frånvaro av pessimism. En tänkbar förklaring är att pessimism kan vara förknippad med större svårigheter att hantera stressfyllda situationer, vilket kan ge upphov till såväl stressreaktioner som hälsoskadliga beteenden, säger Yvonne Natt och Dag, doktorand vid Göteborgs universitet.

Forskarna konstaterar sammanfattningsvis att mer forskning behövs för att kartlägga sambanden mellan optimism/pessimism och hälsa samt deras bakomliggande mekanismer. Hjärt-Lungfonden och forskarna vill passa på att uppmana hela svenska folket att vara rädda om sig och ta det lugnt, både före och under julen.

Resultatet av Sifo-undersökningen (flera valbara svarsalternativ):

Efter ett händelserikt år, vad gör dig mest stressad inför julen 2022? Svaren i fallande ordning.

  1. Höga priser på grund av inflation (32 procent)
  2. Inget, jag bara njuter av julen (30 procent)
  3. Världsläget (28 procent)
  4. Att jag inte ska hinna/räcka till (17 procent)
  5. Konflikter (familj/släkt/vänner) (10 procent)
  6. Att jag ska gå upp i vikt (7 procent)
  7. Annat, vad (7 procent)
  8. Att inte ha någon att fira julafton med (3 procent)
  9. Tveksam, vet ej (3 procent)

Sverige
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login