All posts tagged "Djurfri Forskning"

  • Det är hög tid för Sverige att prioritera djurfri forskning

    I ett uttalande antaget på Djurens Rätts riksstämma i Örebro uppmanar organisationen regeringen att ta fram en nationell handlingsplan för utfasning av djurförsök. Följande uttalande antogs på Djurens Rätts riksstämma i Örebro den 2 juni 2019. Hundratusentals...

    • Posted juni 3, 2019
    • 0