All posts tagged "E.ON Sverige"

 • Elförbrukningen minskade igen i oktober

  Under oktober minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 5 procent, jämfört med föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 2 procent. E.ONs kunder fortsätter att spara...

  • Posted november 10, 2023
  • 0
 • Elförbrukningen fortsätter att minska

  Under april minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ON:s elnät med 16 procent, jämfört med föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen nästan 10 procent. – Vi har sett...

  • Posted maj 7, 2023
  • 0
 • Räkna ut ditt elstöd på E.ONs webbtjänst

  E.ON lanserar en webbtjänst där hushåll med elnätsabonnemang hos E.ON kan se hur mycket elstöd de kan räkna med. – Kalkylatorn räknar ut elstödet till hushåll för perioden 1 oktober 2021, till den 30 september 2022, och...

  • Posted januari 31, 2023
  • 0
 • Elanvändningen minskade med 18 procent i december

  Under december minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 18 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen 12 procent. – Det ger fyra påföljande...

  • Posted januari 4, 2023
  • 0
 • Elanvändningen minskade i november

  Elanvändningen minskade med 15 procent i november. Under november minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 15 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen 9...

  • Posted december 6, 2022
  • 0
 • Längre tid för anslutning efter nya solpanelrekord

  Intresset från privatkunder att ansluta solel till elnätet slår alla rekord. E.ON förutspår upp emot 30 000 föranmälningar i år, att jämföras med 11 000 rekordåret 2021. Anstormningen märks inte bara hos solcellsföretagen, utan även i ledtiderna...

  • Posted oktober 28, 2022
  • 0
 • E.ON satsar 100 000 på att städa Örebro

  Lördagen den 10 september städas Örebro av åtta lokala idrottslag med ungdomar och ledare runt om i staden, bakom projektet står E.ON i samarbete med Städa Sverige som jobbar tillsammans med lokala föreningsungdomar för ett skräpfritt Sverige....

  • Posted september 9, 2022
  • 0
 • Den höga elektrifieringstakten fortsätter

  Den höga elektrifieringstakten fortsätter – rekord för sol och vind, energiomställningen pågår med full kraft enligt E.ONs elektrifieringsrapport, som visar utvecklingen under inledningen av 2022. I E.ONs elnät skedde rekordstora anslutningar av solel under inledningen av 2022...

  • Posted juli 31, 2022
  • 0
 • E.ONs utsläpp fortsätter att minska

  En nedgång på 15 procent. Så mycket minskade de fossila koldioxidutsläppen i E.ONs värme- och kraftvärmeanläggningar som ingår i EUs utsläpphandelssystem under 2019 jämfört med föregående år. Det kan jämföras med de genomsnittliga utsläppen i el- och...

  • Posted april 29, 2020
  • 0