Den höga elektrifieringstakten fortsätter

By on 31 juli, 2022
Arkivbild

Den höga elektrifieringstakten fortsätter – rekord för sol och vind, energiomställningen pågår med full kraft enligt E.ONs elektrifieringsrapport, som visar utvecklingen under inledningen av 2022.

I E.ONs elnät skedde rekordstora anslutningar av solel under inledningen av 2022 och under mars och april anslöts för första gången mer än 1 000 solcellsanläggningar per månad.

Samtidigt noterade vindkraftsproduktionen ett rekord.

  • Rekord för solel
    .
  • Rekord för vindel
    .
  • Elnätskunderna efterfrågar högre effekt
    .
  • Högt inflöde av nya förfrågningar om anslutning av sol, vind och laddinfrastruktur

Redan i april i år överträffade produktionen av solel den bästa sommarmånaden 2021. Även vindkraften ökar och på mindre än ett år har den anslutna vindkrafteffekten i E.ONs elnät stigit med 842 MW eller nästan 35 procent. I januari producerades dessutom för första gången över en TWh el från vindkraft ansluten till E.ONs elnät under en kalendermånad.

– Takten i elektrifieringen är hög trots orosmoln i ekonomin och på energimarknaden. På E.ON ser vi en hög tillväxt av solel och vindkraft, men också att många kunder byter till högre säkring för att kunna ta ut mer effekt, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Antalet elfordon ökar starkt, men det finns stora variationer mellan olika kommuner. I den mest elbilstäta av E.ONs elnätskommuner är mer än var femte bil laddbar och andelen stiger brant. Men i många andra kommuner är färre än var 20:e bil laddbar.

Även när det gäller laddinfrastruktur finns ett stort intresse bland olika aktörer, men utvecklingen går relativt långsamt och i större orter har antalet laddpunkter svårt att hänga med ökningen i antal elbilar.

Elnätskunder kan välja säkringsstorlek i sina elavtal beroende på hur mycket effekt de behöver kunna ta ut. Antalet uppsäkringar hos elnätskunderna har överstigit antalet nersäkringar varje månad sedan juli 2020, vilket är en ovanligt lång period med nettoökning. Ökningen påverkas av faktorer som att fler hushåll och företag har elfordon som behöver laddas och fler installerar solceller samt värmepumpar.

En viktig indikator på elektrifieringstakten är förfrågningar om nya anslutningar av solparker, vindkraft och laddinfrastruktur. På samtliga dessa tre områden råder ett högt tryck när det gäller förfrågningar om framtida anslutning.

– Elektrifieringen pågår när elnätet förstärks, när någon byter en gammal gräsklippare till en som går på el eller när solpaneler skruvas fast på ett hustak. Det är omöjligt att mäta allt detta, men det går att se viktiga indikatorer och göra en bedömning av takten. Just nu är elektrifieringstakten hög, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Sverige
Örebronyheter

Källa E.ON Sverige
Om Elektrifieringsrapporten:
E.ONs Elektrifieringsrapport redovisar energisystemets och energianvändningens utveckling i E.ONs elnätsområde. E.ON är den största elnätsaktören för lokalnät i Sverige med en fjärdedel av ledningslängden och en femtedel av den energi som tas ut i lokalnäten. Rapporten bygger på E.ONs egna data samt offentlig statistik.
E.ON reserverar sig för att fel och avvikelser kan förekomma.

You must be logged in to post a comment Login