All posts tagged "Effekt"

 • Skärpta villkor för anhöriginvandring

  Regeringen avser att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn, av det svenska regelverket för att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning. Syftet är att anhöriginvandringen till Sverige ska bli mer restriktiv och ändamålsenlig....

  • Posted juli 11, 2024
  • 0
 • De kostnadsreducerande åtgärderna ger effekt

  De kostnadsreducerande åtgärderna ger effekt, men det krävs fortsatta besparingar. De besparingsåtgärder som Region Örebro län har vidtagit, och planerar att vidta under den närmaste tiden är absolut nödvändiga. Det visar den senaste periodrapporten som pekar mot...

  • Posted maj 29, 2024
  • 0
 • Hundar i omsorgen ger positiv effekt vid demenssjukdom

  Omsorgsboendet Hagby Ängar, Nora kommun kommer gå in i samverkan med Brukshundskubben i Nora för att kunna erbjuda besök av hundar i omsorgen. Under våren har Hagby Ängar genom en medarbetare, som även är medlem och aktiv...

  • Posted maj 29, 2024
  • 0
 • Besparingsåtgärder ger effekt

  Besparingsåtgärder ger effekt, men det ekonomiska läget är fortsatt mycket tufft. När årets tre första månader summeras i den periodrapport som regionstyrelsen i dag godkände, står det klart att besparingsåtgärderna ger effekt men att det ekonomiska läget ändå...

  • Posted april 24, 2024
  • 0
 • Två av tre överväger lämna H&M

  75 procent av de anställda känner sig tvingade att jaga extra timmar, och nästan 80 procent av de anställda känner sig mer stressade. Detta är effekten av H&M:s omorganisation. Handels har tidigare visat på att hälften av de anställda...

  • Posted februari 9, 2024
  • 0
 • Den ekonomiska inbromsningen 2023 gav effekt

  Den ekonomiska inbromsningen 2023 gav effekt, men 2024 blir ett utmanande år. Det ekonomiska resultatet för 2023 är 80 miljoner sämre än den senaste prognosen, hälften av det beror på mindre statsbidrag än väntat. Trots gott arbete med...

  • Posted februari 1, 2024
  • 0
 • Låg kunskap om solens påverkan på effekten av läkemedel

  Låg kunskap om solens påverkan på läkemedelseffekten, då kan strålarna innebära risker. Att vistas i solen kan vara rent olämpligt i samband med att man tar vissa läkemedel. Samtidigt visar en ny Sifo-undersökning att fler än sju...

  • Posted juni 28, 2023
  • 0
 • Behov av mer långsiktigt arbete

  Behov av mer långsiktigt arbete för att minoritetspolitiken ska få grundlig effekt, utvecklingen inom minoritetspolitikens delområden har inte gått framåt nämnvärt de senaste tre åren. Regeringens förstärkning av politiken för åren 2022–2024 förväntas bidra till att stärka...

  • Posted april 10, 2023
  • 0
 • ”Fel” läkemedel hade god effekt på patienter

  ”Fel” läkemedel hade god effekt på patienter med schizofreni. Ett läkemedel mot andra sjukdomar visade sig ha god effekt på patienter med schizofreni, som inte blivit påtagligt bättre med traditionell behandling. Susanne Bejerot, professor i psykiatri, har lett...

  • Posted december 20, 2022
  • 0
 • Besked om prostatacancer tar lång tid – forskare ska undersöka effekten av stressen

  Besked om prostatacancer dröjer längre än för andra cancerformer. Katja Fall och hennes medarbetare vid Örebro universitet har fått 2,4 miljoner av Cancerfonden för att fortsätta sina studier om den stress som väntan på ett cancerbesked kan...

  • Posted december 15, 2021
  • 0