All posts tagged "Ekonomiskt stöd"

 • Jordbruksverket har utrett förslag på ekonomiskt stöd

  Jordbruksverket har kompletterat förslaget på utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av vårens och sommarens torka och senare regn. Vi har utrett olika förslag till fördelning, och förordar att stödet riktas till de som är...

  • Posted september 8, 2023
  • 0
 • Ekonomiskt stöd ska underlätta för kooperativa företag

  Region Örebro län kommer under perioden 2023-2025 att ge Coompanion Örebro län ett ekonomiskt bidrag om 900 000 kronor per år. Pengarna ska bland annat användas till olika typer av stöd till kooperativa företag i Örebro län....

  • Posted december 16, 2022
  • 0
 • Ekonomiskt stöd till länets kulturaktörer

  Sex av länets kulturaktörer får dela på drygt en miljon kronor. Pengarna, som delas ut av Region Örebro läns kulturnämnd, ska täcka aktörernas inkomstbortfall till följd av pandemin. – Pandemin har slagit väldigt hårt mot kulturområdet. Många...

  • Posted september 1, 2022
  • 0
 • Lindesbergs Bio får ekonomiskt stöd från Svenska Filminstitutet

  Svenska Filminstitutet har fördelat drygt 83 miljoner kronor till distributions- och visningsområdet – däribland 128.080 kronor till Lindesbergs Bio som drivs av kommunala bolaget Besök Linde AB. Biografen i Lindesberg får 55.098 kronor som stöd för visning...

  • Posted maj 22, 2022
  • 0
 • Goda nyheter från länsmuseet

  Region Örebro län meddelade under onsdagen att man fördelar cirka 114 miljoner kronor i ekonomiskt stöd för år 2022 till länets kulturliv. För Örebro läns museum innebär det en uppräkning med 4,7%. Samtidigt höjs det statliga bidraget...

  • Posted februari 12, 2022
  • 0
 • Ytterligare ekonomiskt stöd till länets kulturliv

  Under det senaste året har Region Örebro län delat ut olika typer av ekonomiskt stöd till de kulturella verksamheter som drabbats hårt av pandemin. Men behovet är fortsatt stort och vid dagens sammanträde fattade kulturnämnden beslut om...

  • Posted juni 2, 2021
  • 0
 • Fem kulturaktörer får ekonomiskt stöd av Region Örebro län

  I syfte att stimulera och stödja utvecklingen av Örebro läns kulturliv delar Region Örebro läns kulturnämnd ut 290 000 kronor i utvecklingsmedel för år 2021. – Kulturområdet är hårt drabbat av pandemin och jag tror pengarna vi...

  • Posted mars 25, 2021
  • 0
 • Ekonomiskt stöd till filmatisering av körframträdande

  Kören Kördelux kommer att kunna slutföra filmprojektet Kördelux möter Svenska Kammarorkestern. Det har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd bidragit till genom att skjuta till 100 000 kronor i stöd till produktionen. Kördelux är en kör för personer...

  • Posted februari 17, 2021
  • 0
 • Ett rop på hjälp från idrottsrörelsen

  Riksidrottsförbundet gör bedömningen att den ekonomiska effekten för idrottsrörelsen kommer ligga mellan fyra och sex miljarder kronor för 2021. Till regeringen lämnas därför idag krav på ekonomiskt stöd för kompensation och omställning för idrottsrörelsen på minst två...

  • Posted januari 19, 2021
  • 0
 • Idrottens stöd ändras för att nå fler

  Riksidrottsstyrelsen har beslutat om nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. Förändringarna ska leda till att idrotten når fler, ungdomar ska idrotta längre, en jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar. Förändringarna innehåller...

  • Posted oktober 26, 2019
  • 0