All posts tagged "Elexport"

  • Exportöverskott och ont om el – samtidigt

    När kylan kom i januari i år märktes en rejäl skillnad i den svenska elbalansen vilket också återspeglades i elpriserna på elbörsen. Med ökad knapphet på el stiger elpriserna, men hur går det ihop med en stor...

    • Posted februari 6, 2021
    • 0