All posts tagged "Elproducenter"

 • Förslag om intäktstak för vissa elproducenter

  Regeringen har överlämnat en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Intäktstaket är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och förslaget innebär att...

  • Posted februari 12, 2023
  • 0
 • Lagrådsremiss om intäktstak för vissa elproducenter

  Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Förslaget är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och innebär att vissa elproducenter tillfälligt...

  • Posted januari 21, 2023
  • 0
 • Intäktstak för elproducenter

  Förslag om svenskt intäktstak för elproducenter på remiss, Finansdepartementet har tagit fram ett förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter enligt EU:s förordning 2022/1854. Förslaget innebär att elproducenter tillfälligt ska betala en skatt...

  • Posted december 13, 2022
  • 0
 • Intäktstak för elproducenter tidigast i mars nästa år

  Regeringen bedömer att det krävs kompletterande lagstiftning i Sverige för att tillämpa intäktstaket för vissa elproducenter enligt EU:s förordning 2022/1854. Därmed kommer ett sådant intäktstak inte att tillämpas från och med 1 december i år, utan som...

  • Posted november 28, 2022
  • 0