Lagrådsremiss om intäktstak för vissa elproducenter

By on 21 januari, 2023
Arkivbild

Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Förslaget är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och innebär att vissa elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns.

EU:s energiministrar har enats om ett antal krisåtgärder för att dämpa effekterna av den pågående energikrisen, däribland ett intäktstak för vissa elproducenter. Det krävs dock kompletterande lagstiftning i Sverige.

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag för att kunna tillämpa ett intäktstak i Sverige från 1 mars 2023. Förslaget innebär bland annat:

  • det införs en ny, tillfällig, skatt på överintäkter från el
  • skatten ska tas ut på den del av elproducenternas realiserade intäkter som överstiger 1 957 kronor per megawattimme producerad el. Storleken på skatten föreslås vara 90 procent
  • lagen träder i kraft 1 mars 2023 och tillämpas på viss el som produceras från mars till och med juni 2023, lagen är alltså tillfällig och kommer inte att tillämpas retroaktivt
  • el från kraftproduktionsanläggningar under 1 MW omfattas inte av den nya lagen.

Förslaget bedöms stärka de offentliga finanserna med ca 150 miljoner kronor.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login