All posts tagged "Lagrådsremiss"

 • Ekonomiska sanktioner mot terrorism

  Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om ekonomiska sanktioner mot terrorism. Syftet med förslaget är att leva upp till folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolutioner samt de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel

  Regeringen har i dag överlämnat ett förslag om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till Lagrådet, förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och aviserades i budgetpropositionen för 2023. Regeringen föreslår att en...

  • Posted februari 16, 2023
  • 0
 • Lagrådsremiss om villkor för public service på internet

  Regeringen har idag beslutat en lagrådsremiss med förslag om ändringar i radio- och tv-lagen. Förslagen i lagrådsremissen gör det möjligt att ställa upp krav på innehåll i radio- och tv-program från public service (SR, SVT och UR)...

  • Posted januari 26, 2023
  • 0
 • Lagrådsremiss om intäktstak för vissa elproducenter

  Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Förslaget är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och innebär att vissa elproducenter tillfälligt...

  • Posted januari 21, 2023
  • 0
 • Narkotikaförsäljning via brev ska stoppas

  Regeringen föreslår nu ett flertal åtgärder för att förhindra illegal handel via post, i syfte att begränsa tillgången till narkotika i samhället och bekämpa kriminalitet och den organiserade brottsligheten. – Vi ska vända på varje sten för...

  • Posted juni 1, 2022
  • 0
 • Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att straffen för de som bedriver illegala körskolor ska skärpas, med fängelse i högst två år. Det ska även bli möjligt att stänga av den som fuskar från framtida körkortsprov. – Svarta...

  • Posted januari 31, 2022
  • 0
 • Regeringen skapar rättvisa regler för livsmedelsinköp

  Regeringen vill säkra att svenska livsmedelsproducenter inte längre ska kunna utnyttjas av de dominerande livsmedelskedjorna i Sverige. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att förhindra dagens oetiska affärsmetoder i livsmedelskedjan. – Det är ett stort steg i rätt...

  • Posted februari 26, 2021
  • 0
 • Vi ser fram emot fler rökfria miljöer för barn

  Igår presenterade regeringen en lagrådsremiss om det tobaksförebyggande arbetet. Regeringen föreslår en ny lag om tobak och liknande produkter som omfattar ett antal rökfria offentliga utemiljöer. I rökförbudet föreslås att tobaksrökning, e-cigaretter och örtprodukter för rökning ska...

  • Posted januari 27, 2018
  • 0