Intäktstak för elproducenter

By on 13 december, 2022
Arkivbild

Förslag om svenskt intäktstak för elproducenter på remiss, Finansdepartementet har tagit fram ett förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter enligt EU:s förordning 2022/1854.

Förslaget innebär att elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns, förslaget skickas på remiss till och med 8 januari 2023.

EU:s energiministrar har enats om ett antal krisåtgärder för att dämpa effekterna av den pågående energikrisen, däribland ett intäktstak för vissa elproducenter. I slutet av november meddelade regeringen att det inte är möjligt att tillämpa ett sådant intäktstak i Sverige från 1 december 2022 som följer av EU:s förordning. Anledningen är att det krävs kompletterande lagstiftning i Sverige.

Finansdepartementet remitterar nu ett förslag för att kunna tillämpa ett intäktstak i Sverige från 1 mars 2023.

Förslaget innebär bland annat:

  • Det införs en ny, tillfällig, skatt på överintäkter från el.
  • Skatten ska tas ut på den del av elproducenternas realiserade intäkter som överstiger 1 957 kronor per megawattimme producerad el. Storleken på skatten föreslås vara 90 procent.
  • Lagen träder i kraft 1 mars 2023 och tillämpas på viss el som produceras från mars till och med juni 2023. Lagen är alltså tillfällig och kommer inte att tillämpas retroaktivt.
  • El från kraftproduktionsanläggningar under 1 MW omfattas inte av den nya lagen.

Förslaget bedöms öka skatteintäkterna med ca 0,28 miljarder kronor.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login