All posts tagged "Erikshjälpen"

 • Erikshjälpens grundare firas i butikerna

  Eriksdagen den 27 april är en viktig insamlingsdag för Erikshjälpens barnrättsarbete. Det anordnas många aktiviteter i Erikshjälpen Second Hands butiker, och i år går hela dagskassan till insatser för barns rätt till trygghet och skydd. – Alldeles...

  • Posted april 23, 2024
  • 0
 • Kan manlig konsumtion rädda planeten

  På Sveriges Overshoot Day, söndagen den 21 april, har svenskarna förbrukat sin årsbudget av jordens naturliga resurser. Om alla människor på planeten levde som idag, skulle det efter idag inte finnas något kvar. Visst rimmar det illa...

  • Posted april 19, 2024
  • 0
 • Allt fler vill engagera sig ideellt

  Efter pandemin vittnade många organisationer om att antalet ideella krafter minskat, men nu verkar intresset återvända. – Vi ser ett ökat intresse av att vara med och stötta upp arbetet i våra butiker, säger Cathrine Kylesten, hållbarhetschef på...

  • Posted februari 7, 2024
  • 0
 • Rekordstort EU-bistånd 2022 bygger på uppblåsta siffror

  EU:s bistånd nådde sin hittills högsta nivå 2022, 0,59 procent av BNI, framför allt som effekt av stödet till Ukraina. Men även urholkningen av biståndet nådde nya rekordnivåer. Mer än en femtedel av EU:s bistånd uppfyller inte...

  • Posted oktober 25, 2023
  • 0
 • Sluta ge stöd till barnhem

  Forskning visar att barn som växer upp på institution, riskerar att fara illa både psykiskt och fysiskt. Trots detta ökar antalet barnhem i många länder, mycket på grund av stöd från svenska givare. I två rapporter om barns...

  • Posted oktober 14, 2023
  • 0
 • Erikshjälpen Second Hand skänker dagskassan till Världens Barn

  Dubbelt upp när Erikshjälpen Second Hand skänker dagskassan till Världens Barn, lördagen den 7 oktober går alla Erikshjälpen Second Hands dagskassor till Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn. Akelius Foundation har lovat att dubbla summan som samlas in under...

  • Posted oktober 6, 2023
  • 0
 • Erikshjälpens butiker skänker dagskassan till barn på gatan i Uganda

  På Eriksdagen den 29 april går hela dagskassan från Erikshjälpen Second Hands butiker till barn som lever på gatan i Uganda. – Eriksdagen är en dag för att fira vår historia och minnet av vår grundare, men det...

  • Posted april 29, 2023
  • 0
 • Fler som handlar men färre som ger

  Fler som handlar men färre som ger, behovet av gåvor ökar. Hushållens sämre ekonomi innebär att fler handlar second hand, men det resulterar också i att färre gåvor skänks till återbruk. Nu kommer tydliga signaler från Erikshjälpen Second...

  • Posted april 5, 2023
  • 0
 • En traditionsrik och mer hållbar jul med second hand

  Förra året lade svenskarna totalt cirka 86,7 miljoner på julhandeln, men samtidigt matas vi med uppmaningar om att tänka på vår omvärld och konsumera mindre. Hos Erikshjälpen Second Hand går julkänsla och hållbarhet hand i hand. Det...

  • Posted oktober 30, 2022
  • 0
 • Erikshjälpen får tio miljoner för fortsatta insatser för Ukraina

  Pengarna kommer att gå till projektet ”Relief, reclaim, rebuild for the children. And the Ukraine they dream of.”, för att bygga vidare på den nödhjälp och de akutinsatser som redan pågår i Ukraina. Målet med projektet är...

  • Posted juli 12, 2022
  • 0