Kan manlig konsumtion rädda planeten

By on 19 april, 2024
Arkivbild

På Sveriges Overshoot Day, söndagen den 21 april, har svenskarna förbrukat sin årsbudget av jordens naturliga resurser. Om alla människor på planeten levde som idag, skulle det efter idag inte finnas något kvar.

Visst rimmar det illa med den så ofta citerade definitionen av hållbar utveckling från Brundtland-kommissionen;

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Sedan FN-rapporten publicerades har man upprepat denna mening som ett slags mantra, men inte mycket har förbättrats när det kommer till konsumtionsnivåerna. Tvärtom faktiskt. Materialkonsumtionen i Sverige ligger på hela 25 ton per person och år, eller 70 kg per dygn1. 2020 konstaterades att massan av material skapat av människan överstigit massan av allt levande på planeten2.

Att man står inför en planetär kris är ett faktum.

Att Sveriges Over Shoot Day infaller allt tidigare på året visar att omställningen till en cirkulär ekonomi inte sker tillräckligt snabbt. Frågan är vad man måste göra för att skynda på processen? Det pratas ofta om en generationsklyfta i klimatdebatten, men när det kommer till konsumtionens påverkan visar studier att kön är en mer avgörande faktor.

Män och kvinnor har generellt olika syn på klimatförändringarna, den egna konsumtionen och hur de bidrar till utsläpp. Och de bidrar olika mycket till klimatutsläppen genom sina konsumtions- och livsstilsval

Undersökningar visar tyvärr, att män i stor utsträckning fortfarande handlar väldigt lite second hand. Enligt en rapport från Tise (digital marknadsplats för secondhand-kläder) Svenskarnas hållbara köpvanor, handlar nära dubbelt så många kvinnor som män på andrahandsmarknaden.

27 procent av kvinnorna är lika nöjda med att köpa begagnat som nytt, jämfört med 14 procent av männen. Nästan dubbelt så många kvinnor (40 procent) som män (24 procent), planerar att välja begagnade produkter framför nya under kommande kvartal enligt Prisjakts rapport Konsumentkompassen 2024.

Att så få män handlar cirkulärt uppges ofta hänga på utbudet, ett utbud som är skapat av kvinnor som skänker till second hand. För att skapa en återbruksmarknad som tilltalar fler män, behöver också fler män skänka till second hand.

Man ser också en övervägande majoritet av kvinnor, som är ambassadörer och inspiratörer inom cirkulär konsumtion. Det är alldeles för få män som tagit på sig hållbarhetsmanteln i sociala medier.

Om man får männen som cirkulenter och inspiratörer, så kan man flytta fram Sveriges Over Shoot Day i framtiden. Inte bara för planeten och kommande generationer skull. Man behöver göra det i solidaritet, med de länder som idag saknar möjlighet att tillgodose sina grundläggande behov.

Högkonsumtionsländer som Sverige måste minska sitt ekologiska fotavtryck så att andra länder har möjlighet att höja sitt, på ett sätt som gör att vi stannar oss inom planetens gränser.

För att senarelägga Sveriges Overshoot Day behöver man:

  • Konsumera mindre och, med risk för att verka generaliserande, konsumera enligt traditionellt manligt shopping-beteende. Något motvilligt, noggrant utvalt, varor av högre kvalitet, och mer sällan.
  • Konsumera som kvinnor – cirkulärt. För det är först när vi minskar mängden nykonsumtion och samtidigt ställer om till cirkulär konsumtion som vi kan uppnå målet, det vill säga den nivå av konsumtion som vår planet klarar av.

Men det är nu det gäller, som individer måste man göra förändringar för att säkerställa en hållbar framtid för alla. Det börjar med oss själva, med våra dagliga val. Genom att minska konsumtionen, välja hållbara alternativ och inspirera andra att göra detsamma, kan man göra verklig skillnad för vår planet.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Erikshjälpen
Mattias Ingeson, generalsekreterare för Erikshjälpen
Anette Alm Gustafsson, verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand

You must be logged in to post a comment Login