Alla inlägg taggade "Extra ekonomiskt stöd"

  • Stärkta möjligheter för ett fortsatt starkt föreningsliv

    Restriktioner för att begränsa smittspridning av covid-19 påverkar oss alla, även föreningarna i kommunen. För att säkra ett fortsatt starkt föreningsliv har Örebro kommun beviljat 84 föreningar extra ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet riktade sig till ideella...

    • Skrivet december 18, 2020
    • 0