All posts tagged "Filminspelningar"

  • Fler filmproduktioner ska lockas till länet

    Örebroregionen lämpar sig synnerligen väl för filminspelningar vilket är något som Region Örebro läns kulturnämnd vill utnyttja. Från och med i år kommer kulturnämnden därför att avsätta ett årligt utvecklingsstöd om 800 000 kronor att fördela till...

    • Posted mars 23, 2022
    • 0