Alla inlägg taggade "Forskningsprojekt"

 • Hur trygg känner du dig på stationen

  Kumla kommun deltar i ett forskningsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet vid tågresor, svara på enkäten ”Trygg station” och var med och bidra till tryggare pendling med tåget! Enkätundersökningen är en...

  • Skrivet juli 10, 2022
  • 0
 • Nyckelfonden delar ut 13 miljoner till 22 medicinska forskningsprojekt

  Sedan starten 1989 har Nyckelfonden delat ut nära 200 miljoner kronor till forskningsprojekt inom Region Örebro län. Det unika med fonden är att den stöder den medicinska och patientnära forskningen i regionen. Resultaten av forskningen har kommit...

  • Skrivet juni 4, 2022
  • 0
 • Tydligare processer minskar risken för omedveten diskriminering

  Andelen kvinnor bland officerare inom armén är fortsatt låg, särskilt på högre ansvarsnivåer. I ett treårigt forskningsprojekt har FOI på uppdrag av Försvarsmakten undersökt om det finns utrymme för partiskhet i processer för karriärutveckling av officerare. Antalet...

  • Skrivet april 19, 2022
  • 0
 • Kan digitala verktyg hjälpa oss att skapa ett sundare arbetsliv

  Från industrin och flera andra branscher rapporteras om ökade hälsoproblem hos anställda. I ett nytt forskningsprojekt ska företag och forskare på Högskolan Väst undersöka hur digitala lösningar kan användas för att utveckla nya arbetssätt som bidrar till...

  • Skrivet april 15, 2022
  • 0
 • Miljonsatsning på gruvforskning vid Örebro universitet

  Helt autonom gruvdrift, radar för självkörande fordon, digitala tvillingar och analyser av borrkärnor. Målen är högt satta för de forsknings- och innovationsprojekt kopplade till svensk gruvdrift, som Örebro universitet fått beviljade av Vinnova. Sammanlagt handlar det om...

  • Skrivet mars 9, 2022
  • 0
 • Forskarsamarbete i Laxå ledde till Årets hållbara förskola

  2019 inledde lektor Sara Frödén det praktiknära forskningsprojektet Hållbar och likvärdig skola på förskolorna i Laxå. Nu prisas en av skolorna, Jordgubben, som Årets hållbara förskola i Håll Sverige Rents rikstävling. – Det här priset visar att...

  • Skrivet november 19, 2021
  • 0
 • Hyresgäster på våra vård- och omsorgsboenden deltar i forskningsprojekt som undersöker antikroppar kopplat till covid-19

  Just nu pågår ett större nationellt forskningsprojekt som leds av Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå Universitet, i samverkan med Region Örebro läns smittskyddsenhet och vårdhygien, där man undersöker covid-19 vaccinets skyddseffekt i olika grupper. Studien undersöker...

  • Skrivet oktober 6, 2021
  • 0
 • Örebro Universitet fick bidrag för hjärnforskning

  Viljan att stödja svensk hjärnforskning har aldrig varit större, Hjärnfonden gör den största utdelningen någonsin när 90 forskningsprojekt får dela på totalt 106 miljoner kronor. Även Örebro Universitet fick ta del av utdelningen, Örebro Uni fick sig...

  • Skrivet juni 17, 2021
  • 0
 • Luftkvaliteten för ridinstruktörer och ryttare har undersökts i forskningsprojekt

  Ridhus och ridbanor kan vara dammiga miljöer och det sandiga underlaget innehåller ofta kvarts. Innebär detta någon fara för Sveriges hundratusentals ryttare och ridinstruktörer? Det har yrkes- och miljöhygieniker Ann-Christine Mannerling undersökt i ett pilotprojekt. Ridning är...

  • Skrivet februari 24, 2021
  • 0
 • 20 miljoner kronor till forskningsprojekt

  Riksantikvarieämbetet har beslutat hur forsknings- och utvecklingsmedlen för år 2020 ska fördelas. Totalt handlar det om lite drygt 20 miljoner kronor som delas ut inom området kulturarv och kulturmiljö samt till de centrala museerna. ”Forskningen är viktig...

  • Skrivet januari 4, 2020
  • 0