All posts tagged "Geena Paramel Varghese"

  • ​Så hänger proteiner och åderförfettning ihop

    Inflammatoriska proteiner har en viktig roll i sjukdomsförloppet vid åderförfettning, det visar Geena Paramel Varghese i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap, vars resultat på sikt kan leda till nya direktverkande mediciner. Under de senaste 20 åren har...

    • Posted februari 19, 2017
    • 0