All posts tagged "Hållbar"

 • Dagens konsumtion av livsmedel är inte hållbar

  Dagens livsmedelskonsumtion är inte hållbar för hälsa, miljö och klimat. Våra matvanor ökar risken för sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt- kärlsjukdom och olika cancerformer. På uppdrag av regeringen föreslår nu Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket nationella mål och insatsområden...

  • Posted februari 12, 2024
  • 0
 • Lyckad insats för projektet Hållbar besöksnäring

  Lyckad insats för projektet Hållbar besöksnäring i Örebro län. Under hösten 2020 förde Region Örebro län dialog med olika representanter för Turism och Besöksnäring i Örebro län, för att belysa företag inom besöksnäringens behov av stöd för omställning...

  • Posted maj 22, 2023
  • 0
 • Långt kvar till hållbar transportförsörjning

  Varken för person- eller godstransporter går utvecklingen i den riktning som de transportpolitiska målen pekar ut. Hävda pandemirestriktioner har inneburit ett ökat resande, men punktligheten i järnvägstrafiken nådde en ny bottennivå under 2022. Däremot har den digitala...

  • Posted april 15, 2023
  • 0
 • I Örebro byggs Sveriges första smarta stadsdel

  Söder om Örebro byggs just nu Sveriges första fullt ut hållbara och smarta stadsdel, Tamarinden. Projektet påbörjades under hösten och Ramirent har valts ut som huvudleverantör av gröna byggmaskiner och produkter. Med cykelavstånd från Örebro centrum byggs...

  • Posted november 22, 2022
  • 0
 • Lönsamma jordbruk ger samhället säker livsmedelsproduktion

  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidigare kommitté Sveriges jordbruk 2030 – vägen dit (2030-kommittén) menar att de åtgärder som hittills satts in inom livsmedelsstrategin främst har varit ägnade att lösa isolerade problem utan att se till den helhet...

  • Posted september 5, 2022
  • 0
 • Framtidens hållbara turism ska utvecklas på Rhodos

  TUI i partnerskap med den grekiska regeringen meddelar nu att Rhodos blir platsen där man ska utveckla framtidens hållbara turism i vad som kallas “The Rhodes Co-Lab”. Det är det första projektet i världen där en destination...

  • Posted januari 23, 2022
  • 0
 • Regeringsuppdrag för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

  Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige, och skiljer sig märkbart mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket får nu i uppdrag att ta fram förslag till...

  • Posted augusti 9, 2021
  • 0
 • Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar

  Insekter kan bli ett miljömässigt hållbart proteintillskott för både människor och djur. Men det är inte självklart att matinsektsindustrin blir bra för miljön. I dag finns stora kunskapsluckor om allt från vilka arter som är lämpliga att...

  • Posted januari 15, 2019
  • 0