All posts tagged "Handel"

 • Sveriges handel med Ryssland i brant fall

  Den kraftiga nedgången i handeln med Ryssland fortsätter. Men Sveriges import av vissa varor från Ryssland ökar, visar nya siffror. Före invasionen av Ukraina ökade Sveriges handel med Ryssland, men efter den 24 februari 2022 har handeln...

  • Posted november 3, 2022
  • 0
 • Detaljhandelns utveckling 2021

  Detaljhandelns utveckling i Sverige och Örebro län 2021, den regionala detaljhandeln i Sverige 2021. På uppdrag av Handelsrådet genomför HUI årligen en studie av Sveriges regionala handel. Kartläggningen, som pågått sedan 1992, innehåller unika uppgifter och är...

  • Posted september 6, 2022
  • 0
 • Historiskt stor nedgång i handeln med Ryssland

  Sveriges import från Ryssland minskade med 87 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Sveriges handel med Ryssland går ner kraftigt, till exempel har den svenska exporten av fordon för vägar upphört, visar nya...

  • Posted september 2, 2022
  • 0
 • Nu ökar konkurserna kraftigt inom handel och nöje

  UCs senaste konkursdata visar tecken på att vi går en mörkare höst tillmötes. Ökad inflation, stigande boendekostnader och minskade reallöner slår hårt mot hushållskassor och efterfrågan. Totalt sett har landets konkurser ökat med 14 procent under augusti...

  • Posted september 1, 2022
  • 0
 • Svenska handlares oro för framtiden består

  Pessimismen inom handeln håller i sig. Det oroliga omvärldsläget, ökad inflation och ökade inköpskostnader leder till att framtidsförväntningarna, för fjärde månaden i rad, är pessimistiska bland svenska handlare. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för juli månad. De...

  • Posted juli 19, 2022
  • 0
 • Sverige och Zambia tecknar avtal om handel

  Sverige har inlett ett samarbete med handelsministeriet i Zambia. Enligt överenskommelsen ska Kommerskollegium långsiktigt stötta Zambias regering i frågor kring internationell handel och handelspolitik. Avtalet är ett så kallat Memorandum of Understanding och undertecknades den 16 maj...

  • Posted maj 17, 2022
  • 0
 • Handelns brottsutsatthet ökar

  Brottsligheten som drabbar handeln fortsätter att öka. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att nästan varannan handlare utsatts för stölder, hot eller våld den senaste tiden. Ökande problem med kriminalitet är det enskilt största hindret för många företagare inom...

  • Posted juli 2, 2021
  • 0
 • Över en miljon kronor i Sparbanksbonus ska stötta lokal handel

  Årets Sparbanksbonus från Bergslagens Sparbank skickas även i år ut redan nu på våren – ett initiativ för att stötta den lokala handeln i tuffa tider. Värdechecken gäller återigen ända fram till den 30 september. Det betyder...

  • Posted april 29, 2021
  • 0
 • Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen

  Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj. – Läget i hälso- och sjukvården gör att restriktionerna måste ligga kvar. De underlättar för människor att hålla avstånd...

  • Posted april 9, 2021
  • 0
 • Fohm föreslår fortsatta åtgärder mot trängsel i handeln och på serveringsställen

  Med anledning av den ökande smittspridningen remitterade Folkhälsomyndigheten på onsdagen förslag om fortsatta åtgärder i handeln för att underlätta för enskilda att hålla avstånd. De nuvarande reglerna för serveringsställen föreslås också ligga kvar. Den 6 mars infördes...

  • Posted april 1, 2021
  • 0