All posts tagged "HaV"

 • World Cleanup Day går av stapeln i Örebro län

  Världsomfattande World Cleanup Day går av stapeln i Örebro län lördag 16 september 2023, nedskräpning skadar våra städer, naturområden och hav. Det spelar ingen roll var det slängs, skräp på land blir skräp i havet och skräp...

  • Posted augusti 16, 2023
  • 0
 • Lidl stöttar Håll Sverige Rent-dagen

  Den 18/9 går årets Håll Sverige Rent-dag av stapeln. Lidl Sverige stöttar Håll Sverige Rent och som en del av Lidls globala plaststrategi vill företaget vara med och minska mängden skräp på land och i våra hav....

  • Posted augusti 26, 2021
  • 0
 • FN:s utvecklingsprogram mobiliserar innovatörer för att rädda världshaven

  På Världshavsdagen 8 juni firar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) de första vinnarna i UNDP:s ‘Ocean Innovation Challenge’ (OIC) och belyser havens tillstånd samt arbetet för att öka skyddet av hav och havsmiljöer. Överfiske, föroreningar samt klimatförändringarnas effekter på ekosystem och...

  • Posted juni 6, 2021
  • 0
 • Utan fisk, inga svalor – ny studie visar de komplexa sambanden mellan hav och land

  Svalor äter inte fisk. Trots det har tillgången på fisk i havet en central betydelse för en av Europas största kolonier av hussvalor; den på Stora Karlsö utanförGotland. En ny studie visar hur havsfåglarna – och deras...

  • Posted september 28, 2020
  • 0
 • FOI kartlägger buller i havet

  Det är ett ständigt och ökande buller under vatten. FOI:s marinbiolog forskar kring hur ljudet påverkar livet i havet, en forskning som ökar både det civila samhällets och Försvarsmaktens kunskaper. För djur som lever nära havets farleder...

  • Posted juli 27, 2020
  • 0
 • Så badar du säkrare i sommar

  Det är härligt att svalka sig i både hav, sjö och pool nu. Men det är också precis här många olyckor sker. Svenska Livräddningssällskapet har utformat badvettsregler som vi gärna tipsar om: • Bada alltid tillsammans med...

  • Posted augusti 7, 2019
  • 0
 • HaV ger statliga bidrag för att säkra tillgången till dricksvatten

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att fördela 45 miljoner kronor till länsstyrelserna för att säkra bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. De områden som har haft allvarligast problem med vattenbrist och torka de senaste åren eller områden...

  • Posted juli 3, 2019
  • 0
 • Svenska Livräddningssällskapet satsar på stärkt simkunnighet i sommar

  Svenska Livräddningssällskapet ser ett ökat behov av att stärka simkunnigheten , öka säkerheten vid våra stränder samt skapa en större kunskap hos allmänheten av att vistas vid vatten. Då vi sett att den varma försommaren har bidragit...

  • Posted juli 1, 2018
  • 0
 • Örebro län får 9 079 217 kronor – ökad satsning på lokalt vattenvårdsarbete

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar ut totalt 374 miljoner kronor i anslag till landets länsstyrelser för arbete med havs- och vattenmiljön. Pengarna ska bland annat gå till kalkning av försurade vattendrag, fiskevård, åtgärder för hotade arter och...

  • Posted mars 1, 2018
  • 0
 • Så högt kan havet stiga i dagens och framtidens klimat

  SMHI har tagit fram nya resultat från beräkningar och analyser för havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat. För Sveriges del kommer havsnivåhöjningen framför allt att påverka kustområden i de södra delarna av landet, där landhöjningen är liten....

  • Posted februari 2, 2018
  • 0