All posts tagged "Humanitärt"

 • Regeringen ökar det humanitära stödet till Gaza

  Med anledning av de omfattande humanitära behoven i Gaza, presenterar regeringen ett nytt humanitärt stödpaket om 120 miljoner kronor. Stödet fördelas till FN:s barnfond (Unicef), FN:s befolkningsfond (UNFPA) och FN:s livsmedelsprogram (WFP). – Den humanitära situationen i...

  • Posted maj 21, 2024
  • 0
 • Humanitärt stöd fördelas till 30 humanitära kriser

  Människors humanitära behov fortsätter öka på grund av fler konflikter, ökade brott mot internationell rätt, och att klimat- och naturkatastrofer blivit vanligare och mer omfattande. Allt fler människor lever i hungersnöd, på flykt från sina hem och...

  • Posted april 23, 2024
  • 0
 • Sverige ökar det humanitära stödet till Bangladesh

  Sverige planerar att genom Sida bistå Bangladesh med 77 miljoner kronor i humanitärt stöd för 2024, detta är en ökning jämfört med föregående år. Det utökade stödet ges på grund av växande humanitära behov, inte minst i...

  • Posted mars 22, 2024
  • 0
 • Var tredje ukrainare behöver humanitärt stöd

  Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är en tredjedel av ukrainarna på flykt från sina hem, varav de flesta är kvinnor. 14,6 miljoner människor i behov av humanitärt stöd. Sverige genom Sida ger nu nya...

  • Posted februari 27, 2024
  • 0
 • Sverige förstärker humanitära stödet till Palestina

  Med nya stöd till Unicef och FN:s livsmedelsprogram (World Food Programme), förstärker Sverige genom Sida de humanitära insatserna i Palestina. Sida har beslutat om totalt 23 miljoner kronor, till de mest utsatta människorna som drabbats av den...

  • Posted februari 22, 2024
  • 0
 • Fortsatt svenskt humanitärt stöd till Gaza

  Situationen för befolkningen i Gaza är kritisk. Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, ger nu ytterligare humanitära stöd på drygt 43 miljoner kronor, för att öka leveranserna av nödhjälp till de drabbade. Sida har nu sammanlagt gett 239...

  • Posted december 25, 2023
  • 0
 • 150 miljoner kronor i humanitärt stöd till Gaza

  Regeringen presenterade i går ett nytt paket med humanitärt stöd mot bakgrund av utvecklingen i Gaza, stödet om 150 miljoner kronor tar sikte på de mest akuta behoven, med kvinnor och barn i fokus. – De humanitära...

  • Posted november 4, 2023
  • 0
 • Stort humanitärt sommarpaket till Ukraina

  Regeringen presenterar idag ett nytt paket med humanitärt och återhämtningsstöd till Ukraina, stödet om 380 miljoner kronor tar sikte på de mest akuta behoven och betonar civilsamhällesorganisationers viktiga roll. – Behoven i Ukraina är enorma och ännu...

  • Posted juni 27, 2023
  • 0
 • Klar majoritet för familjeåterförening och humanitära skäl

  En klar majoritet av svenska folket vill att barn som vistats flera år i Sverige och lärt sig svenska språket ska ha en möjlighet att stanna i Sverige. Rätten till familjeåterförening stödjs också av en klar majoritet....

  • Posted februari 29, 2020
  • 0