Stort humanitärt sommarpaket till Ukraina

By on 27 juni, 2023
Arkivbild

Regeringen presenterar idag ett nytt paket med humanitärt och återhämtningsstöd till Ukraina, stödet om 380 miljoner kronor tar sikte på de mest akuta behoven och betonar civilsamhällesorganisationers viktiga roll.

– Behoven i Ukraina är enorma och ännu mer akuta efter förstörelsen av Kachovka-dammen den 6 juni. När striderna nu intensifieras längs fronten är det centralt att biståndsaktörer är redo att backa upp och ge stöd till hjälpbehövande civila. Sveriges stöd hjälper våra partners att vara på plats och agera på kort och lång sikt där behoven är som störst. Detta stora humanitära sommarpaket kommer göra stor nytta i Ukraina, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

Civilsamhällesorganisationer spelar en viktig roll i det humanitära arbetet och når ofta dit andra aktörer inte når. Därför ger regeringen stöd till ukrainska Röda Korsets verksamhet samt andra civilsamhällesorganisationer genom Sida.

Regeringen stöttar ICRC:s arbete med att tillhandahålla sjukvård och medicin, vatten och sanitet och skydd i svårtillgängliga områden. WFP och UNHCR får medel för att tillhandahålla mat, vatten, skydd, rättslig rådgivning och psykosocialt stöd där de humanitära behoven är som störst.

Stöd till MSB och UNDP bidrar till att möta de ökade behoven av minröjning i krigets och översvämningens spår. UNDP-stödet gör det även möjligt att återuppbygga energiinfrastruktur och införskaffa utrustning för att upprätthålla kritisk elförsörjning. Regeringen skjuter också till stöd till Eurocontrols arbete med att upprätthålla en fungerande flygtrafikledning.

Socialstyrelsen får i uppdrag att bistå med stöd med anledning av förfrågningar om stöd till katastrof- eller krigsdrabbade områden utomlands, bland annat donationer av medicinteknisk utrustning och sjukvårdsmateriel.

Bidragen ges i tillägg till det humanitära biståndet som beslutats för Ukraina för 2023 och finansieras inom befintlig ekonomisk ram för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Sedan Rysslands fullskaliga och illegala invasion av Ukraina i februari 2022 has Sverige bland annat bidragit med 1,9 miljarder kronor i humanitärt stöd, 750 miljoner kronor till stöd för återuppbyggnad och 316 miljoner kronor i reformstöd.

Totalt fördelas ytterligare 380 miljoner kronor i bistånd under 2023:

  • Civilsamhällesstöd via Sida – 19,5 miljoner kronor
  • Eurocontrol – 12,8 miljoner kronor
  • Internationella rödakorskommittén – 24,75 miljoner kronor
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – 50 miljoner kronor
  • Socialstyrelsen – 45 miljoner kronor
  • Ukrainska Röda Korset – 25 miljoner kronor
  • FNs utvecklingsprogram (UNDP) – 103 miljoner kronor
  • FNs flyktingorgan (UNHCR) – 50 miljoner kronor
  • World Food Programme (WFP) – 50 miljoner kronor

Sverige/Ukraina
Örebronyheter

Källa: Utrikesdepartementet

You must be logged in to post a comment Login