Fortsatt svenskt humanitärt stöd till Gaza

By on 25 december, 2023
Arkivbild

Situationen för befolkningen i Gaza är kritisk. Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, ger nu ytterligare humanitära stöd på drygt 43 miljoner kronor, för att öka leveranserna av nödhjälp till de drabbade.

Sida har nu sammanlagt gett 239 miljoner i humanitärt bistånd till Palestina.

– Befolkningen saknar i princip allt för att överleva och de konstanta stridigheterna utmanar de humanitära aktörernas möjlighet att nå fram med tillräcklig hjälp, i tid.  Våra samarbetsorganisationer jobbar under enorm press för att leverera förnödenheter och lever i ständig oro för att drabbas av krigets konsekvenser, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära bistånd.

Katastrofläget i Gaza än mer allvarligt

Ett stort antal människor dödats och skadats av striderna, och kvinnor och barn är bland dem som drabbats hårdast av konfliktens konsekvenser. En majoritet av de 2,2 miljoner Gaza-borna har tvingats fly sina hem och bor i tält eller i överfulla skolor och byggnader.

Där sprider sig sjukdomar i snabb takt då det finns en skriande brist på rent vatten, toaletter och duschar och hälsovård och sjukvårdssystemen kollapsar. De flesta saknar mat för dagen och rent vatten att dricka. På Västbanken intensifieras oroligheterna och våldet sprids till rekordartade nivåer även där.

– Jag vill ytterligare betona vikten av att de humanitära aktörernas tillträde och deras möjlighet att föra in förnödenheter och personal måste förbättras för att minska civilbefolkningens utsatthet och avvärja det katastrofala humanitära lidandet. Eldupphör och att de stridande partnerna respekterar internationell humanitär rätt är fundamentalt i detta, poängterar Jakob Wernerman.

Sida fortsätter stödet till de drabbade

De båda nya besluten om stöd från Sverige via Sida kanaliseras via FN:s organisation för palestinska flyktingar (UNRWA) och via Svenska Röda Korset. Stödet ska gå till UNRWA:s arbete med att leverera mat, vatten, boende och skydd till över 1,3 miljoner människor som sökt skydd i UNRWA:s skolor och byggnader.

Stödet till Svenska Röda Korset ska gå till Palestinska Röda Halvmånen att leverera akut sjukvård, dricksvatten, tält och andra förnödenheter till runt 30 000 människor.

Sida följer situationen noggrant tillsammans med Utrikesdepartementet (UD) och det svenska generalkonsulatet i Jerusalem. Ytterligare humanitärt bistånd kan komma att bli aktuellt.

Sida har under många år gett humanitärt stöd till den palestinska befolkningen, vilket varit livsnödvändigt då blockaden av Gaza och oroligheter på Västbanken lett till försämrade möjligheter för människorna där att själva försörja sig. Innan den 7 oktober var 8 av 10 personer i Gaza i behov av humanitärt bistånd för att klara sig.

Under 2023 kommer Sida att sammanlagt ha betalat ut drygt 239 miljoner i humanitärt stöd till Palestina, där de nya stöden på 60,8 miljoner i början av november och nu 43 miljoner har beslutats om med anledning av eskaleringen av konflikten efter 7 oktober.

Det humanitära biståndet går framförallt till att skydda de mest sårbara människorna genom att bidra till akuta hälsoinsatser och till sjukvården, till mat- och vattenleveranser, temporära läger för människor som har tvingats fly samt skyddsinsatser för civilbefolkningen.

Sidas bistånd till Palestina

  • Totalt bistår Sida med drygt 239 miljoner i humanitärt bistånd till Palestina 2023.
  • Innan den 7 oktober har Sida bidragit med humanitärt bistånd till Palestina omfattade nära 134 miljoner och fokuserade bland annat på stöd till hälsa, sjukvård, mental hälsa, vatten och energi, mat och försörjningsmöjligheter.
  • Regeringen beslutade den 10 oktober att pausa det långsiktiga utvecklingsbiståndet i Palestina och gav Sida i uppdrag att göra en översyn av det samlade biståndet som lämnades in den 1 december 2023, och fick därefter ett tilläggsuppdrag som ska vara inlämnat senast den 15 februari 2024. Uppdaterad text: Sida finner inga kopplingar till Hamas i svenskt bistånd i Palestina | Sida
  • Det humanitära biståndet påverkas inte av denna paus. 

Världen
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login