All posts tagged "Industrin"

 • Industrins behov i fokus

  Industrins behov i fokus när Örebro universitetet startar masterprogram i maskinteknik. Örebro universitet får medel från KK-stiftelsen för att starta ett nytt masterprogram i maskinteknik, i samarbete med tio industriföretag. – Det här är något som efterfrågas av...

  • Posted mars 7, 2024
  • 0
 • Örebro universitet med i Vinnovas storsatsning på kompetenslyft i industrin

  Vinnova beviljar Örebro universitet och tre andra lärosäten 25 miljoner för projektet ADAPT, som ska utveckla en fungerande modell för kompetensutveckling i industri och offentlig sektor. – Det har redan genomförts flera initiativ i Sverige som har...

  • Posted februari 9, 2024
  • 0
 • Biogas en bra affär i industrin

  Renare arbetsmiljö, lägre driftskostnader och minskat slitage är några av fördelarna för de företag som vill säkra sin energiförsörjning genom biogas, istället för att importera naturgas från andra länder. Biogas har länge använts som drivmedel, men har...

  • Posted oktober 18, 2023
  • 0
 • Industrins gröna omställning skapar 50 000 nya jobb

  Industrins hittills kända satsningar på grön omställning beräknas kunna skapa nära 50 000 nya jobb. Denna beräkning inkluderar både direkt och indirekt sysselsatta. Det visar en rapport som Industriekonomerna presenterat idag. Beräkningarna visar att de hittills planerade satsningarna...

  • Posted augusti 29, 2023
  • 0
 • Industrins gratisutsläpp av koldioxid måste stoppas

  I måndags gick de centrala klimatdelarna av EU:s stora omställningspaket Fit for 55 i mål, trots vissa framsteg riskerar åtgärderna att vara långt ifrån tillräckliga. Naturskyddsföreningen är kritisk till att delar av industrin får fortsätta släppa ut...

  • Posted december 22, 2022
  • 0
 • Region Örebro län bidrar när industrin rustar sig inför framtiden

  Det finns många industriföretag i Örebro län och den samlade industrin är viktig för den regionala ekonomin. Men det saknas inte utmaningar, industrin står inför stora omställningar vad gäller till exempel teknik, hållbarhet och kompetens. För att...

  • Posted december 15, 2022
  • 0
 • Industrins husbyggande fortsätter minska

  Affärskonsulterna Navet tar varje kvartal fram en konjunkturrapport som visar läget och förväntningarna på bygg- och fastighetsmarknaden. Den kommande rapporten, som presenteras i december, kommer att visa en tydlig inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna. En...

  • Posted november 28, 2022
  • 0
 • AI-kurser ska hjälpa industrin

  Örebro universitets AI-kurser ska hjälpa industrin att ta täten i teknikutvecklingen. Ju snabbare den tekniska utvecklingen går, desto viktigare blir det livslånga lärandet. Nu släpper Örebro universitet fem AI-kurser som riktar sig direkt till yrkesverksamma inom näringslivet. Under...

  • Posted augusti 28, 2022
  • 0
 • Industrin behöver kompensation för höga elpriser

  Verksamheten hotas i många elintensiva bolag. För att undvika konkurser och bidra till grön omställning behöver industrin kompenseras för höga elpriser. Konsekvenserna av det senaste årets höga elpriser i södra Sverige är dramatiska – inte minst för...

  • Posted augusti 20, 2022
  • 0
 • Biogasen kan minska koldioxidutsläppen inom industrin

  Betydande mängder fossila bränslen inom industrin i Mälardalsregionen skulle kunna ersättas med biogas när industrin måste uppnå skärpta EU-krav. Det visar en ny kartläggning från BioDriv Öst. Men det finns flera hinder i vägen. Inom industrin i...

  • Posted oktober 12, 2021
  • 0