Industrins gratisutsläpp av koldioxid måste stoppas

By on 22 december, 2022
Arkivbild

I måndags gick de centrala klimatdelarna av EU:s stora omställningspaket Fit for 55 i mål, trots vissa framsteg riskerar åtgärderna att vara långt ifrån tillräckliga. Naturskyddsföreningen är kritisk till att delar av industrin får fortsätta släppa ut gratis inom utsläppshandeln ända fram till år 2034, i en tid av akut klimatkris.

– Vi står mitt i en klimatkris. Att klimatpaketet är i hamn och att målen har skärpts är bra, men EU måste ytterligare höja ambitionerna så att utsläppen inom samtliga sektorer minskar och så att Parisavtalets 1,5-gradersmål kan nås. Det går inte att lösa en klimatkris här och nu med åtgärder som får full kraft om över ett decennium, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

I helgen blev den sista stora klimatdelen i EU:s omställningspaket Fit for 55 klart. Sist ut var EU:s system för utsläppshandel, kallat ETS. Enligt Naturskyddsföreningen är resultatet till stor del en besvikelse. Det övergripande målet för ETS-sektorerna landade i en utsläppsminskning med 62 procent till 2030, vilket bara är en marginell ökning från det ursprungliga förslaget om 61 procent. Naturskyddsföreningen menar att minst 70 procents minskning behövs till 2030, för att ligga i linje med 1,5-gradersmålet. Men den mest problematiska delen av beslutet är emellertid att den del av industrin som omfattas av fri tilldelning av utsläppsrätter fortsatt får släppa ut en stor mängd koldioxid gratis ända fram till år 2034.

Förra veckan beslutade EU för första gången om ett införande av koldioxidavgift för import av vissa utsläppstunga råvaror till EU. Det innebär att företag utanför EU som vill exportera exempelvis cement och stål till EU-länder måste betala en avgift per ton koldioxidutsläpp per vara, motsvarande priset på utsläppsrätter inom ETS, om de inte redan har motsvarande utsläppspris i exportlandet. Detta system ska stegvis ersätta den fria tilldelningen till EU:s industri, men det kommer nu ske i en alltför långsam takt, enligt Naturskyddsföreningen.

– Det är bra med ett system som skapar incitament för industrin att ställa om, men det är absurt att inte slopa den fria tilldelningen avsevärt tidigare och införa en omedelbar övergång till klimatavgifter Att låta den ske gradvis över lång tid försvårar både möjligheterna att uppnå klimatmålen kraftigt och för industrins omställning inom EU, säger Johanna Sandahl.

Enligt de nya reglerna för ETS måste industrin införa energieffektiviseringsplaner för att få del av de gratis utsläppsrätterna så länge de finns kvar. Dessutom har utsläppshandeln utvidgats till att omfatta även vägtransporter och uppvärmning av byggnader, vilket rättvist utformat är positivt, men behovet av kompletterande nationella åtgärder för dessa sektorer kvarstår, enligt Naturskyddsföreningen.

En social klimatfond inrättas också kopplat till utvidgningen av utsläppshandeln till vägtransporter och byggnader. Dessutom beslutades det att intäkterna från de utsläppsrätter som säljs på marknaden enbart ska få gå till klimatåtgärder, vilket Naturskyddsföreningen välkomnar. Men trots detta riskerar paketet att innebära alldeles för stora utsläpp i relation till de mål EU är förpliktigade till under Parisavtalet. Större och snabbare utsläppsminskningar hade behövts, innan 2030, anser Naturskyddsföreningen.

Sverige
Örebronyheter

Källa Naturskyddsföreningen

You must be logged in to post a comment Login