All posts tagged "Koldioxid"

 • Åtgärder i skogen kan öka kolsänkan

  Med åtgärder i skogen går det att öka kolsänkan med mellan 2 och 10 miljoner ton koldioxid per år. Det visar en analys som Skogsstyrelsen gjort över hur enskilda åtgärder påverkar nettoupptaget i skogen, till exempel minskad...

  • Posted augusti 20, 2023
  • 0
 • Industrins gratisutsläpp av koldioxid måste stoppas

  I måndags gick de centrala klimatdelarna av EU:s stora omställningspaket Fit for 55 i mål, trots vissa framsteg riskerar åtgärderna att vara långt ifrån tillräckliga. Naturskyddsföreningen är kritisk till att delar av industrin får fortsätta släppa ut...

  • Posted december 22, 2022
  • 0
 • Arktiska sjöar är “reaktorer” eller ”skorstenar” för koldioxid

  En stor del av jordens sjöar finns på höga breddgrader i arktiska områden. Eftersom de tar emot och bearbetar organiskt kol från marken kopplar de samman terrestra och akvatiska kolcykler, samtidigt som de släpper ut koldioxid i...

  • Posted september 27, 2022
  • 0
 • Myrarnas förmåga att ta upp koldioxid påverkas av ändrat klimat

  Torven i myrarna har en viktig roll i att lagra kol från atmosfären och på så sätt dämpa den globala uppvärmningen. Den ökade mängden koldioxid förväntas leda till effektivare fotosyntes hos den viktigaste torvbildande växtgruppen, vitmossor, och...

  • Posted januari 6, 2022
  • 0
 • Återvinning av PVC kan bespara klimatet

  PVC Forums nya färdplan visar att ca 3 200 000 ton PVC produkter finnas inbyggt i Sverige, varav 927 000 ton är fullt ut återvinningsbara och ytterligare 1 269 000 ton potentiellt återvinningsbara. Skulle denna återvinningspotential realiseras...

  • Posted juni 5, 2021
  • 0
 • Växtlighetens upptag av koldioxid riskerar att minska

  Den globala uppvärmningen kan bli ännu större än enligt tidigare beräkningar. Hittills har vegetationen dämpat klimatförändringen genom att ta upp en del av den koldioxid som släpps ut, men träd och andra växters upptag av koldioxid riskerar...

  • Posted april 2, 2021
  • 0
 • Koldioxid fångas in för lagring i berggrunden

  Luleå tekniska universitet har beviljats tio miljoner av Energimyndigheten för att i samarbete med förpackningsföretaget BillerudKorsnäs, utveckla en teknik som fångar in koldioxid från industrin för framtida lagring i svensk berggrund. – Det unika är att vi...

  • Posted december 20, 2020
  • 0
 • Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

  Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och därmed ökad inlagring av kol? Modellbaserade studier har antytt detta, men nu visar den första långtidsstudien att det inte alls behöver bli så....

  • Posted december 26, 2018
  • 0
 • Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

  Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. Regeringen vill premiera bilar med låga koldioxidutsläpp med en bonus. Bilar med höga koldioxidutsläpp kommer att...

  • Posted maj 7, 2018
  • 0
 • Så mycket koldioxid lagrar skogen i Örebro

  Sverige består till 70 procent av skog, det motsvarar cirka 88 miljarder träd. Den svenska skogen spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I Örebro finns det i dag över 110 miljoner ton koldioxid...

  • Posted mars 17, 2018
  • 0