Alla inlägg taggade "Koldioxid"

 • Återvinning av PVC kan bespara klimatet

  PVC Forums nya färdplan visar att ca 3 200 000 ton PVC produkter finnas inbyggt i Sverige, varav 927 000 ton är fullt ut återvinningsbara och ytterligare 1 269 000 ton potentiellt återvinningsbara. Skulle denna återvinningspotential realiseras...

  • Skrivet juni 5, 2021
  • 0
 • Växtlighetens upptag av koldioxid riskerar att minska

  Den globala uppvärmningen kan bli ännu större än enligt tidigare beräkningar. Hittills har vegetationen dämpat klimatförändringen genom att ta upp en del av den koldioxid som släpps ut, men träd och andra växters upptag av koldioxid riskerar...

  • Skrivet april 2, 2021
  • 0
 • Koldioxid fångas in för lagring i berggrunden

  Luleå tekniska universitet har beviljats tio miljoner av Energimyndigheten för att i samarbete med förpackningsföretaget BillerudKorsnäs, utveckla en teknik som fångar in koldioxid från industrin för framtida lagring i svensk berggrund. – Det unika är att vi...

  • Skrivet december 20, 2020
  • 0
 • Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

  Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och därmed ökad inlagring av kol? Modellbaserade studier har antytt detta, men nu visar den första långtidsstudien att det inte alls behöver bli så....

  • Skrivet december 26, 2018
  • 0
 • Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

  Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. Regeringen vill premiera bilar med låga koldioxidutsläpp med en bonus. Bilar med höga koldioxidutsläpp kommer att...

  • Skrivet maj 7, 2018
  • 0
 • Så mycket koldioxid lagrar skogen i Örebro

  Sverige består till 70 procent av skog, det motsvarar cirka 88 miljarder träd. Den svenska skogen spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I Örebro finns det i dag över 110 miljoner ton koldioxid...

  • Skrivet mars 17, 2018
  • 0
 • Skogens förmåga att dämpa klimatförändringen ifrågasätts

  Huruvida skogar tar upp eller släpper ut koldioxid tycks vara en mer komplicerad fråga än forskarna har trott. Det visar David Hadden i en avhandling från SLU. När han mätte flöden av koldioxid i olika typer av...

  • Skrivet februari 15, 2017
  • 0