Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

By on 7 maj, 2018

Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. Regeringen vill premiera bilar med låga koldioxidutsläpp med en bonus. Bilar med höga koldioxidutsläpp kommer att beskattas extra de tre första åren. Transportstyrelsen lanserar en e-tjänst som gör att bilköpare snabbt får besked om bonus eller förhöjd fordonsskatt .

Regeringen har beslutat införa regler som syftar till att utvecklingen mot det fossilfria samhället skyndas på. Bonus malus kallas de nya bonus- och skattereglerna. Bonus betyder att den som köper en bil med låga koldioxidutsläpp får en bonus. Den som köper en bil med höga koldioxidutsläpp får förhöjd fordonsskatt (malus) de första tre åren. De nya reglerna kommer att gälla för nya bilar som tas i trafik från och med 1 juli i år.

Koldioxidutsläppet styr
Det är utsläppen av koldioxid som bestämmer om den nya bilen får bonus eller malus. Om bilen släpper ut upp till 60 gram koldioxid per kilometer kan nybilsägaren få en bonus. Dessa bilar går under benämningen klimatbonusbilar. Mest bonus får bilägaren om bilen inte släpper ut någon koldioxid alls. Det gäller elbilar som kan ge som mest 60 000 kronor till nybilsägaren. Nya klimatbonusbilar får bonus i en fallande skala beroende på hur mycket koldioxid de släpper ut. Bilar som släpper ut mellan 61 och 95 gram koldioxid per kilometer får vare sig bonus eller förhöjd fordonsskatt. En bil som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer får malus de första tre åren. Bilar i malus-kategorin beskattas även de i relation till hur mycket koldioxid per kilometer bilen släpper ut – högre utsläpp leder till en högre beskattning.

Beräkningshjälp som stöd
Den som går i nybilstankar kan räkna ut om det blir bonus eller malus med Transportstyrelsens beräkningshjälp. Med uppgifter som nybilspris och koldioxidutsläpp kan beräkningshjälpen snabbt ge svar.

– Frågor om fordonsskatt är en av de vanligaste frågetyperna vi tar emot dagligen i vår kundtjänst. E-tjänsten gör det enkelt för alla att få reda på hur det blir för just den bil de är intresserad av att köpa, säger Jan-Olov Öhrn, direktör för Fordonsinformation på Transportstyrelsen.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login