All posts tagged "Internationellt"

 • Bokmässan på hemmaplan Internationellt

  Missade du bokmässan i Göteborg i år? Lugn, bara lugn, Kulturkvarteret i Örebro sänder några av programpunkterna på Kulturkvarterets entréscen. Fredagens tema tar oss med till USA, Turkiet och Afghanistan. Häng med till Bokmässan i Göteborg digitalt...

  • Posted december 28, 2023
  • 0
 • Internationella perspektiv främjar kvalitet i undervisningen

  Högskolepedagogiska metoder som främjar internationalisering i klassrummen. Örebro universitet deltar tillsammans med sex andra universitet i ett EU-projekt, med målet att utveckla pedagogik som både bidrar till internationalisering och drar nytta av mångfalden bland studenter. – Tack...

  • Posted augusti 24, 2023
  • 0
 • Lejonuppfödning har kopplingar till internationell brottslighet

  Den grymma lejonuppfödningen i Sydafrika har kopplingar till internationell brottslighet, en ny rapport från World Animal Protection avslöjar den hänsynslösa lejonuppfödningen i Sydafrika. Att den har kopplingar till den illegala exporten till Sydostasien, där kroppsdelar från lejon...

  • Posted augusti 11, 2023
  • 0
 • Internationellt konsthantverk visas på Tormek i Lindesberg

  Sharp Makers på Tormek Lindesberg visar internationellt konsthantverk, fredag 2 juni öppnar den internationella konsthantverksutställning Sharp Makers 2023 på företaget Tormek i Lindesberg. Tormek fyller 50 år och firar detta under sommaren 2023 med att skapa ett...

  • Posted maj 30, 2023
  • 0
 • Mpox utgör inte längre ett internationellt hot

  Mpox utgör inte längre ett internationellt hot mot människors hälsa, WHO bedömer att mpox inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Detta meddelade WHO den 11 maj 2023. WHO...

  • Posted maj 12, 2023
  • 0
 • Covid-19 inte längre ett internationellt hot

  Covid-19 inte längre ett internationellt hot mot människors hälsa WHO bedömer att covid-19 inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt akut hot mot människors hälsa (PHEIC). Detta meddelade WHO den 5 maj efter möte...

  • Posted maj 7, 2023
  • 0
 • Lågt pris på tobak sänker Sverige

  Lågt pris på tobak sänker Sverige i internationell ranking, Sverige halkar ner från plats 15 till plats 21 i en internationell ranking över hur väl länder lyckats införa åtgärder mot tobaksbruk. Det visar den nya rapporten Tobacco Control...

  • Posted januari 2, 2023
  • 0
 • Internationellt projekt om studenters psykiska hälsa

  Att förhindra och motverka psykisk ohälsa bland studenter är det långsiktiga målet med ett globalt forskningsprojekt vars svenska gren leds av Uppsala universitet i samarbete med andra svenska lärosäten, den 15 november skickas en enkät om psykisk...

  • Posted november 14, 2022
  • 0
 • Ny bok om politik för jämställdhet inom svensk film

  Ny bok om politik för jämställdhet inom svensk film: ”Massivt motstånd – och internationell framgång”, filmpolitiken för jämställdhet i Sverige blev hyllad internationellt. – Trots det var motståndet i Sverige massivt och debatten vreds till att det...

  • Posted september 12, 2022
  • 0
 • Utbrottet av apkoppor kräver samordnade insatser internationellt

  WHO:s generaldirektör har beslutat att apkoppor ska deklareras som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). I Sverige finns rekommenderade åtgärder från WHO redan på plats men Folkhälsomyndigheten ser löpande över om ytterligare åtgärder kan bli aktuella....

  • Posted juli 24, 2022
  • 0