Lågt pris på tobak sänker Sverige

By on 2 januari, 2023
Sverige går från grön till orange markering i årets Tobacco Control Scale.
Illustration: A Smoke Free Partnership

Lågt pris på tobak sänker Sverige i internationell ranking, Sverige halkar ner från plats 15 till plats 21 i en internationell ranking över hur väl länder lyckats införa åtgärder mot tobaksbruk.

Det visar den nya rapporten Tobacco Control Scale. Ett område där Sverige halkar efter pekas särskilt ut – priset på tobak.

– Sverige betraktades länge som ett föregångsland i frågan om att minska tobaksbruk. Men trenden har vänt och det är ledsamt att se att vi återigen tappar i internationell ranking, säger Lisa Klefbom, intressepolitisk expert på Cancerfonden. 

Tobacco Control Scale görs vart tredje år av organisationen ”A Smoke Free Partnership”. Rapporten kartlägger hur väl 37 europeiska länder lyckats införa åtgärder för att minska tobaksbruket bland befolkningen, i enlighet med rekommendationer från Världsbanken. När mätningen började år 2005 låg Sverige på en sjätte plats. Sedan dess har man tappat i placering och ligger i årets rapport på plats 21. Framförallt får Sverige låga betyg för sitt skattesystem vad gäller tobak.

– Sverige faller från en grön markering till en orange. Våra nordiska grannar ligger långt före oss både i den totala rankningen, och särskilt på pris. I till exempel Norge kostar tobak nästan tre gånger så mycket som i Sverige, säger Lisa Klefbom. 

Vill se höjd skatt

Även fast rökningen har gått ner i Sverige insjuknar fortfarande 6 000 personer i cancer varje år till följd av rökning. Sverige har därför som mål att bli rökfritt till 2025. I befolkningen som helhet röker idag sex procent. Men skillnaderna i rökning är stora inom landet –  i socioekonomiskt svagare grupper är andelen rökare det dubbla; 12 procent. Forskning visar att höjd skatt på tobak är en av de mest effektiva åtgärderna för komma åt socioekonomiska skillnader. Cancerfonden vill därför se en regelbunden höjning av skatten på tobak, på uppåt 10 procent. 

– Vi kan omöjligt tycka att vi har lyckats i Sverige när rökningen är en så tydlig fråga om ojämlikhet. Här har vi en grupp i Sverige som i långt större utsträckning än andra fortfarande riskerar att drabbas av cancer till föjd av rökning. Även om vi är bättre än det globala genomsnittet är jag rädd att man är lite mätt och belåten från politiskt håll och nu lutar sig tillbaka. Och det är i så fall en inställning som kommer få långtgående konsekvenser, säger Lisa Klefbom. 

Om rökning

  • 6000 personer i Sverige drabbas årligen av cancer till följd av rökning.
  • 5 av 10 rökare dör till följd av rökningen.
  • Rökning kostar samhället 31,5 miljarder kronor årligen.

Ekonomi | Hälsa
Örebronyheter

Källa Cancerfonden
Om Tobacco Control Scale
Rapporten släpps vart tredje år och utgår från sex policyområden från Världsbanken. Man tittar bland annat på faktorer som prissättning, begränsning av rökning på allmänna platser och marknadsföring. 
Läs mer om Tobacco Control Scale och ladda ner hela rapporten här – tobaccocontrolscale.org/

You must be logged in to post a comment Login