All posts tagged "Tobak"

 • Förvaringsförbudet för alkohol och tobak ska utredas

  Förvaringsförbudet för alkohol och tobak ska utredas för att motverka illegal handel, utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14) ska se över utformningen av förvaringsförbudet för alkohol och tobak. Syftet är att...

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Uppföljning av tillsyn och marknadskontroll

  Uppföljning av tillsyn och marknadskontroll inom området tobak och liknande produkter, Folkhälsomyndigheten är tillsyns- och marknadskontrollmyndighet för tobak och liknande produkter. Nu publiceras uppföljningen av tillsyn och marknadskontroll för 2022. Genom tillsyn och marknadskontroll bidrar Folkhälsomyndigheten till att...

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • Lågt pris på tobak sänker Sverige

  Lågt pris på tobak sänker Sverige i internationell ranking, Sverige halkar ner från plats 15 till plats 21 i en internationell ranking över hur väl länder lyckats införa åtgärder mot tobaksbruk. Det visar den nya rapporten Tobacco Control...

  • Posted januari 2, 2023
  • 0
 • Utsatthet och ohälsa vanligt

  Utsatthet och ohälsa vanligt när bruk av alkohol, narkotika, tobak eller spel om pengar kombineras. Drygt var fjärde person som har en riskkonsumtion av alkohol, använder narkotika, tobak eller nikotin, eller har ett riskabelt spelande, har ett kombinerat...

  • Posted november 17, 2022
  • 0
 • Förslag om höjda skatter på alkohol och tobak

  I budgetpropositionerna för 2021 och 2022 aviserade regeringen att skatterna på alkohol och tobak ska höjas. Finansdepartementet remitterade igår en promemoria med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter. Skattehöjningarna föreslås genomföras i två steg och träda i...

  • Posted januari 21, 2022
  • 0
 • Tobak i ett hållbarhetsperspektiv

  Hur ser barn och ungas tobaksvanor ut och hur påverkar tobaken vår miljö? Det är frågor som ska besvaras på den digitala konferens som nätverket Tobacco Endgame arrangerar under Tobaksfria veckan Onsdag 24 November 2021. Deltagare: Matz...

  • Posted november 22, 2021
  • 0
 • Snabb och avgörande förbättring för den som slutar röka

  Denna vecka är Tobaksfria veckan och ett bra tillfälle att ta för den som vill sluta röka eller snusa. Effekterna av ett rökstopp är snabba, menar överläkare Matz Larsson, lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. – Många sjukdomsrisker minskar...

  • Posted november 20, 2018
  • 0
 • En oroväckande stor andel av astma- och KOL-patienter röker

  Idag är det den internationella dagen mot tobak, World No Tobacco Day. Ny statistik visar att andelen KOL-patienter som röker är 36 procent. Motsvarande siffra för astmatiker är 15 procent. Det visar data baserade på nästan 160...

  • Posted maj 31, 2018
  • 0
 • Du bestämmer själv

  Idag den 31 maj är det World No Tobacco Day, instiftat av WHO. Temat för i år ”Tobak – ett hinder för global utveckling”. För att visualisera hur stor skillnad man kan göra genom att inte använda tobak...

  • Posted maj 31, 2017
  • 0
 • Fyra av fem unga vill ha exponeringsförbud av tobak

  En ny undersökning visar att fyra av fem ungdomar vill förbjuda exponering av tobak i butik. Bland de ungdomar som röker stödjer två tredjedelar förslaget. Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation går nu samman i kampanjen...

  • Posted maj 8, 2017
  • 0