All posts tagged "Tobak"

 • Sänkt skatt på snus höjd skatt på cigaretter

  Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om sänkt skatt på snus, samt höjd skatt för bland annat cigaretter och röktobak. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024. Skatten på tobakssnus är i dag klart lägre än...

  • Posted april 13, 2024
  • 0
 • Tobaksbarn hjälper Örebros ungdomar att avstå tobak

  Sedan 2013 har A Non Smoking Generation framgångsrikt spridit kunskap, och inspirerat unga att förbli tobaksfria genom sin nationella föreläsningsturné i projektet Tobaksbarn. I snitt anser fler än nio av tio tillfrågade elever att föreläsningen innehåller argument...

  • Posted september 27, 2023
  • 0
 • Utökad reglering av tobaks- och nikotinprodukter

  Utökad reglering av tobaks- och nikotinprodukter behövs för att skydda barn och unga Att använda tobaks- och nikotinprodukter är fortsatt vanligt både bland män och kvinnor i Sverige. Bland unga ökar användningen av e-cigaretter och nikotinsnus. För...

  • Posted juli 2, 2023
  • 0
 • Förvaringsförbudet för alkohol och tobak ska utredas

  Förvaringsförbudet för alkohol och tobak ska utredas för att motverka illegal handel, utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14) ska se över utformningen av förvaringsförbudet för alkohol och tobak. Syftet är att...

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Uppföljning av tillsyn och marknadskontroll

  Uppföljning av tillsyn och marknadskontroll inom området tobak och liknande produkter, Folkhälsomyndigheten är tillsyns- och marknadskontrollmyndighet för tobak och liknande produkter. Nu publiceras uppföljningen av tillsyn och marknadskontroll för 2022. Genom tillsyn och marknadskontroll bidrar Folkhälsomyndigheten till att...

  • Posted april 4, 2023
  • 0
 • Lågt pris på tobak sänker Sverige

  Lågt pris på tobak sänker Sverige i internationell ranking, Sverige halkar ner från plats 15 till plats 21 i en internationell ranking över hur väl länder lyckats införa åtgärder mot tobaksbruk. Det visar den nya rapporten Tobacco Control...

  • Posted januari 2, 2023
  • 0
 • Utsatthet och ohälsa vanligt

  Utsatthet och ohälsa vanligt när bruk av alkohol, narkotika, tobak eller spel om pengar kombineras. Drygt var fjärde person som har en riskkonsumtion av alkohol, använder narkotika, tobak eller nikotin, eller har ett riskabelt spelande, har ett kombinerat...

  • Posted november 17, 2022
  • 0
 • Förslag om höjda skatter på alkohol och tobak

  I budgetpropositionerna för 2021 och 2022 aviserade regeringen att skatterna på alkohol och tobak ska höjas. Finansdepartementet remitterade igår en promemoria med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter. Skattehöjningarna föreslås genomföras i två steg och träda i...

  • Posted januari 21, 2022
  • 0
 • Tobak i ett hållbarhetsperspektiv

  Hur ser barn och ungas tobaksvanor ut och hur påverkar tobaken vår miljö? Det är frågor som ska besvaras på den digitala konferens som nätverket Tobacco Endgame arrangerar under Tobaksfria veckan Onsdag 24 November 2021. Deltagare: Matz...

  • Posted november 22, 2021
  • 0
 • Snabb och avgörande förbättring för den som slutar röka

  Denna vecka är Tobaksfria veckan och ett bra tillfälle att ta för den som vill sluta röka eller snusa. Effekterna av ett rökstopp är snabba, menar överläkare Matz Larsson, lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. – Många sjukdomsrisker minskar...

  • Posted november 20, 2018
  • 0