Tobaksbarn hjälper Örebros ungdomar att avstå tobak

By on 27 september, 2023
Arkivbild

Sedan 2013 har A Non Smoking Generation framgångsrikt spridit kunskap, och inspirerat unga att förbli tobaksfria genom sin nationella föreläsningsturné i projektet Tobaksbarn. I snitt anser fler än nio av tio tillfrågade elever att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak.

Under de senaste åren har bruket av vitt snus och e-cigaretter ökat kraftigt bland minderåriga och behovet av kunskap som kan motivera att avstå från tobak är kanske större än någonsin.

Vecka 39 kommer A Non Smoking Generations föreläsningsturné till Örebro för att sprida kunskap om tobaksindustrins globala konsekvenser såsom barnarbete och negativ miljöpåverkan.

Tobaksbarn är ett projekt som uppmärksammar de förödande konsekvenserna av tobak. Inte bara för den enskilda individen utan även för planeten. Sedan projektets start 2013 har A Non Smoking Generation nått ut till hundratusentals högstadie- och gymnasieelever med föreläsningarna 50 kr och barnarbete på köpet (2013-2019) och Barnarbete i ny förpackning (2020-2023).

Under en föreläsning får eleverna ta del av fakta som visar hur tobaksindustrin kränker mänskliga rättigheter, förstör miljön och motverkar FN:s samtliga globala mål för en hållbar utveckling. I utvärderingen av 2022 års turné svarade 93 procent av tillfrågade elever att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak.  

– Det kan vara svårt att nå fram till ungdomar med hälsoargument, men genom att visa hur tobak, även vitt snus och e-cigaretter, framställs med barnarbete och enorma konsekvenser för miljö, klimat och mänskliga rättigheter kan vi motivera unga att våga säga nej till tobak, säger Helen Stjerna generalsekreterare A Non Smoking Generation.  

En ny Novusundersökning visar att allt färre känner till det utbredda barnarbetet på tobaksodlingar. Även kunskapen om nya nikotinprodukters hälsorisker är låg och bruket av vitt snus och e-cigaretter har ökat kraftigt bland minderåriga under de senaste åren. I CAN:s senaste undersökning svarade 62 procent av landets gymnasieelever att de hade använt tobak i någon form.

I takt med krympande medel för tobaksförebyggande arbete får allt färre elever tillgång till den fakta som kan motivera att avstå från tobak. Trots att projektet har stora hälso- och hållbarhetsvinster är framtiden oviss då finansieringen från SIDA/ForumCiv nu är helt indragen på grund av kraftiga nedskärningar i statens biståndsbudget.

Årets föreläsningsturné finansieras temporärt av Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden, i hopp om att A Non Smoking Generation kan fortsätta sitt viktiga upplysningsarbete genom en annan, långsiktig finansiell lösning. 

– Vi har en lång väntelista för skolor som vill och behöver ge sina elever vår föreläsning. Vi tror att det är viktigt att föreläsningen är kostnadsfri för skolorna, men med nuvarande finansiering når vi bara ut till cirka 10 procent av landets alla högstadie- och gymnasieelever, säger Helen Stjerna. 

Idag onsdag den 27 september 2023 kommer turnén till Örebro.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: A Non Smoking Generation

You must be logged in to post a comment Login