Tobak i ett hållbarhetsperspektiv

By on 22 november, 2021
Arkivbild

Hur ser barn och ungas tobaksvanor ut och hur påverkar tobaken vår miljö? Det är frågor som ska besvaras på den digitala konferens som nätverket Tobacco Endgame arrangerar under Tobaksfria veckan Onsdag 24 November 2021.

Deltagare:

  • Matz Larsson, överläkare, lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.
  • Niklas Malmberg, debattör och skribent.
  • Carina Persson, epidemiolog, staben hållbar utveckling.

Enligt undersökningen Liv & hälsa ung år 2020 har nära nio av tio elever i årskurs 7 aldrig rökt. I årskurs 9 är motsvarande siffra sju av tio medan det i gymnasiets årskurs 2 är ungefär fem av tio som aldrig rökt. Det är således en stor ökning av elever som rökt någon gång från årskurs 7 upp till gymnasiet. Att bibehålla en så hög andel elever tobaksfria upp till gymnasieåren är alltså av största vikt. Detta kommer att avhandlas vid den digitala konferens som Tobacco Endgame bjuder in till den 24 november.

Vid konferensen kommer man också att kunna höra Niklas Malmberg, debattör och skribent, föreläsa om tobakens miljöpåverkan.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login