All posts tagged "Intrum"

 • Sveriges hushåll påverkas hårt av det ekonomiska läget

  Sveriges hushåll påverkas hårt av det ekonomiska läget – en av fyra har svårt att betala elräkningarna framöver. En ny undersökning framtagen av analysbyrån FT Longitude, på uppdrag av Intrum, vittnar om att den höga inflationen och ränteläget...

  • Posted november 22, 2022
  • 0
 • Inflationen pressar svenska företag

  Med en ökande inflation blir sena betalningar en allt större utmaning för svenska företag, både vad gäller att få betalt från sina kunder och att kunna betala sina leverantörer. Det visar Intrums årliga European Payment Report som...

  • Posted juni 22, 2022
  • 0
 • Risk för större ekonomiska skillnader i pandemins spår

  2020 har varit ett dramatiskt år, och för många svenskar har Covid-19 medfört kännbara konsekvenser för den egna ekonomin. Men krisen slår ojämnt. Medan 3 av 10 svenskar, och hälften av unga mellan 18 och 21 år,...

  • Posted december 17, 2020
  • 0
 • Tre fjärdedelar av företagen pressas nu att acceptera ogynnsamma betalningsvillkor

  Idag publicerar Intrum sin European Payment Report 2020. Det är allt fler europeiska ekonomier och företag som befinner sig i ekonomiska problem på grund av Covid-19. I Sverige är dessutom allt längre betalningsvillkor ett särskilt problem samtidigt...

  • Posted oktober 4, 2020
  • 0
 • 6 av 10 svenska företag: Sverige kontantlöst inom 10 år

  En ny europeisk undersökning visar att 6 av 10 (59 procent) av svenska företag bedömer att Sverige kommer att vara helt kontantlöst inom ett decennium. Den kommande European Payment Report 2019 visar också att vart fjärde företag,...

  • Posted juni 7, 2019
  • 0
 • Tre av fyra föräldrar tycker att barn borde få lära sig mer om privatekonomi i skolan

  Svenska föräldrar tycker att skolan kan göra mer för att lära barn och unga om privatekonomi. Det visar en undersökning från Intrum, där hela tre av fyra föräldrar (76 procent) svarar att barn och unga borde få...

  • Posted april 2, 2019
  • 0