All posts tagged "Investering"

 • Rekord i antal passagerare och ökad investeringstakt

  Antalet passagerare totalt under 2016 slog nytt rekord och ökade med 5,2 procent. För sju av Swedavias flygplatser uppnåddes nya passagerarrekord. Tillväxten skedde främst inom utrikesresande. Nettoomsättningen ökade till 5 546 MSEK (5 416) och årets resultat...

  • Posted februari 14, 2017
  • 0
 • Lokalt | Ny studie visar att rimliga investeringar i järnväg ger stor klimateffekt

  Region Örebro län har tillsammans med ett flertal andra järnvägsaktörer tagit fram en studie om godstransporter på järnväg. En av de viktigaste slutsatserna är att rimliga investeringar i järnväg kan ge stor klimateffekt. Men då krävs det...

  • Posted april 6, 2016
  • 0
 • Ekonomi | Arla investerar i långsiktig lönsamhet

  Arlas styrelse har godkänt en investeringsbudget på 215 miljoner EUR (cirka 1,8 miljarder SEK) för 2015. Investeringsbudgeten är mindre än vanligt på grund av den omfattande pressen på ägarnas mjölkpris. Arlabönderna väntas producera mer mjölk när EU:s...

  • Posted januari 31, 2015
  • 0
 • Ekonomi | Planenligt överskott i bokslutet

  Det preliminära bokslutet för Örebro läns landsting 2014 pekar på ett överskott på 246 miljoner kronor. Av dessa är 150 miljoner kronor avsatta till framtida investeringar. – Det är helt i linje med vår budget, säger Marie-Louise...

  • Posted januari 29, 2015
  • 0
 • Audi ökar investeringstakten – 24 miljarder euro 2015 till 2019

  Audi lanserar det största investeringsprogrammet i företagets historia. 2015 till 2019 planeras investeringar på 24 miljarder euro, 2 miljarder euro mer än under föregående period. 70 procent av investeringarna kommer att gå till nya modeller och ny...

  • Posted januari 3, 2015
  • 0