Ekonomi | Planenligt överskott i bokslutet

By on 29 januari, 2015

Det preliminära bokslutet för Örebro läns landsting 2014 pekar på ett överskott på 246 miljoner kronor. Av dessa är 150 miljoner kronor avsatta till framtida investeringar.

– Det är helt i linje med vår budget, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Resultatet ger oss goda förutsättningar för framtida planerade satsningar.

Under 2014 har också flera beslut tagits om nya satsningar inom regionens verksamhetsområden. Också dessa är finansierade inom budgeten.

Ansvar för en långsiktig ekonomi – högt förtroende för vården
Nu fortsätter vi på den inslagna vägen, att ta ansvar för en långsiktig god ekonomi, fortsätter Marie-Louise Forsberg-Fransson. Goda resultat ger oss möjlighet att klara kommande behov av investeringar i länets sjukhus, fler vårdcentraler och en utbyggd kollektivtrafik med mera utan att låna pengar. En god ekonomi är också en förutsättning för att vi långsiktigt ska kunna garantera en god vård som inger förtroende och som uppfyller länsbornas behov.

Under 2014 kan vi glädjas över att länsborna har haft ett högt förtroende för vården. Det visar undersökningen Vårdbarometern. Länsbornas förtroende för hälso- och sjukvården än större än riksgenomsnittet. Förtroendet för sjukhusen är högst i landet och nöjdheten med vårdcentralerna har ökat. Universitetssjukhuset Örebro blev dessutom trea i tidningens Dagens Medicins ranking av landets universitetssjukhus. Men vi har fortfarande en del utmaningar kvar att ta tag i, bland annat tillgängligheten. En god ekonomi är då en förutsättning för ett sådant arbete.

Fortsatta åtgärder är nödvändiga
Trots ett positiv resultat visar hälso- och sjukvården på ett fortsatt underskott, konstaterar Rickard Simonsson, regiondirektör. Därför är det viktigt att chefer och medarbetare fortsätter sitt arbete med åtgärder för att hålla budgeten.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login