All posts tagged "Kostnader"

 • Rekordmånga barn vräks från sina hem

  Med en ekonomi i gungning och boendekostnader som skjuter i höjden, vräks allt fler från sina hem. Särskilt utsatta är ensamstående föräldrar som lever med små marginaler, och står inför utmaningen att fatta beslut med barnets bästa...

  • Posted april 8, 2024
  • 0
 • Notan för skräpet ska rapporteras in i Örebro län

  Senast idag 31 mars ska alla kommuner i Örebro län för andra gången rapportera in sina kostnader för att hantera nedskräpningen. Detta sen en ny princip om att ”förorenaren betalar” trädde i kraft förra året. Nu ska...

  • Posted mars 31, 2024
  • 0
 • Avgiften för pass höjs till 500 kronor

  Regeringen har beslutat att ansökningsavgiften för vanliga pass, samt extra pass höjs från 400 kronor till 500 kronor. Avgiftshöjningen gäller från och med den 1 maj 2024. Samtidigt får Polismyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för att...

  • Posted mars 28, 2024
  • 0
 • Det kostnadsreducerande arbetet går enligt plan

  Det kostnadsreducerande arbetet går enligt plan för regionala tillväxtnämnden, det ekonomiska läget för Sveriges regioner är väldigt tufft. Region Örebro län är inget undantag, och nu arbetar samtliga nämnder för att minska sina kostnader. För regionala tillväxtnämnden...

  • Posted mars 23, 2024
  • 0
 • Hushållens kostnader ökar betydligt mindre nästa år

  Hushållens kostnader ökar betydligt mindre nästa år jämfört med föregående två år, ett bedrägligt lugn. Trots att de största kostnadsökningar ligger bakom oss, behöver hushållen räkna med ökade utgifter även nästa år. Det är framför allt räntekostnader och...

  • Posted december 25, 2023
  • 0
 • Förlorat år för barnfamiljer i hela landet 2024

  Svenska barnfamiljer står inför stora ekonomiska utmaningar 2024. De totala årliga kostnaderna har ökat med 110 000 kronor på två år, och förväntas öka ytterligare med 10 000 kronor nästa år men det finns regionala skillnader. –...

  • Posted december 19, 2023
  • 0
 • Halverat ekonomiskt resultat för jordbruket 2023

  I Jordbruksverkets årliga prognos om jordbrukets intäkter och kostnader uppskattas företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, till 9,1 miljarder kronor 2023. Resultatet är en halvering jämfört med rekordåret 2022, och i nivå...

  • Posted december 6, 2023
  • 0
 • Så vet du att din månadsavgift är korrekt

  Ekonomiska påfrestningar har gjort att åtskilliga bostadsrättsföreningar varit tvungna att höja månadsavgiften, samtidigt som många hushåll behövt se över sina kostnader. Men vad är det egentligen som ingår i avgiften, och hur vet du att den är...

  • Posted december 3, 2023
  • 0
 • Förvaltningen regional utveckling måste se över sina kostnader

  Region Örebro läns ekonomiska läge, gör att förvaltningen regional utveckling måste se över sina kostnader. – Vi har inte råd att fortsätta som vi gör idag, säger förvaltningschef Petter Arneback-Hjulström. Förvaltningen jobbar främst mot tre olika nämnder...

  • Posted november 26, 2023
  • 0
 • Tufft läge för Folktandvården

  För Folktandvården gäller det att minska kostnaderna, och samtidigt öka intäkterna. Folktand­vårdens periodrapport från den 1 januari till den 30 september i år visade på ett resultat på minus 30 miljoner kronor. – Det är ett allvarligt ekonomiskt läge...

  • Posted november 25, 2023
  • 0