Så vet du att din månadsavgift är korrekt

By on 3 december, 2023
Arkivbild

Ekonomiska påfrestningar har gjort att åtskilliga bostadsrättsföreningar varit tvungna att höja månadsavgiften, samtidigt som många hushåll behövt se över sina kostnader. Men vad är det egentligen som ingår i avgiften, och hur vet du att den är korrekt satt?

SBC reder nu ut vilka parametrar som påverkar prissättningen.

Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, får dagligen förfrågningar om allt som rör bostadsrättsföreningar. Under det senaste året har allt fler frågor om månadsavgifter dykt upp till följd av att flera föreningar redan höjt eller planerar att höja avgiften.

Månadsavgiften speglar en mängd kostnader som är avgörande för föreningens välmående, såsom underhåll, drift och andra föreningsgemensamma utgifter. Dessa kan förändras över tid och därför beslutar styrelsen årligen om hur stor avgiften ska vara och om en avgiftshöjning eller -sänkning behövs.

Avgiften bör alltid utgå från självkostnadsprincipen vilket innebär att årsavgiften baseras på föreningens driftkostnader, kapitalkostnader och sparandebehov för framtida underhåll. För att undvika ovälkomna överraskningar är det viktigt att föreningar har ett sparande som täcker slitage och renoveringar.

För att styrka behovet av sparande bör föreningen ha en underhållsplan som gärna ska sträcka sig över en period på 50 år och vara fackmannamässigt utförd. Vid en korrekt satt avgift får föreningen ett överskott i kassan under de år som större underhåll inte utförs.

Det överskottet bör användas till att få ner föreningens belåning. Kortsiktigt minskar det räntekostnaden och långsiktigt skapar det utrymme för att finansiera kommande underhållsbehov och att få ner månadsavgiften.

– Även om många bostadsrättsägare kämpar med ekonomiska utmaningar, är det viktigt att styrelser vågar sätta en realistisk budget för underhållskostnader. Underskattas dessa kostnader kan det medföra ekonomiska påfrestningar i takt med ökningar av räntor och andra utgifter. Vi rekommenderar alltid att berätta om underhållsplanen i förvaltningsberättelsen och hålla den uppdaterad, så föreningens medlemmar får en bra bild över ekonomin, säger Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Vad som ingår i en månadsavgift skiljer sig från förening till förening. Uppvärmning och bredband är exempel på kostnader som antingen ingår i månadsavgiften eller betalas av respektive hushåll.

4 faktorer som påverkar din månadsavgift 

 1. Föreningens kostnader:
  Månadsavgiften grundar sig på föreningens årliga budget för driftskostnader, vilket bland annat inkluderar fastighetsskötsel, el, uppvärmning, sophämtning, försäkringar och lån. Eftersom kostnaderna ser olika ut i olika föreningar är det bra att läsa in sig på sin egen bostadsrättsförenings
 2. Storlek på bostaden:
  Summan för varje enskild bostadsrätt baseras på bostadsrättens andelstal. Alltså betalar större lägenheter ofta en högre summa, vilket bland annat beror på att de kan kräva mer underhåll och energi för uppvärmning.
 3. Föreningens ekonomiska situation:
  Om föreningen har skulder eller ökande kostnader påverkas avgiften, i många fall behöver den då höjas för att täcka räntor och amortering.
 4. Amortering:
  Det finns även möjligheter för bostadsrättsföreningen att sänka sina Vid amortering minskas räntekostnaderna samtidigt som framtida lånemöjligheter ökar. Om föreningen har lokaler i byggnaden som hyrs ut kan även det sänka månadskostnaden.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: SBC

You must be logged in to post a comment Login