All posts tagged "Kostnadsökningar"

 • Stora kostnadsökningar för inhyrd personal i Örebro län

  Kostnaderna för hyrpersonal i landets kommuner har ökat med 330 procent under tio år. Samtidigt har bara var femte kommun räknat på merkostnaden för hyrpersonal, enligt en ny undersökning av fackförbundet Vision. I  Örebro kommun uppgick kostnaderna...

  • Posted april 26, 2024
  • 0
 • Kostnadsökningarna går ut över skolmaten

  Inflationen och ränteuppgången har satt sin prägel på landets kommuner och regioner, och de ekonomiska utmaningarna växer i snabb takt. Enligt prognoser för 2024 kommer de redovisa ett samlat underskott på nära 30 miljarder, en av budgetposterna...

  • Posted januari 12, 2024
  • 0
 • Intensivt arbete för att möta den ekonomiska krisen

  Region Örebro län befinner sig i en ekonomisk utsatt situation, läget är svårare än på många årtionden med en hög inflation och därmed stora kostnadsökningar. Nu vidtar Region Örebro län nödvändiga åtgärder för att möta den ekonomiska...

  • Posted september 14, 2023
  • 0
 • Så slår kostnadsökningarna mot landets bilister

  Fyra av tio bilister har tvingats ändra sina vanor till följd av det försämrade ekonomiska läget. Det visar en Sifo-undersökning från bilförmedlaren Kvdbil. Den i särklass vanligaste åtgärden är att vi låter bilen rulla mindre (29 %)....

  • Posted mars 12, 2023
  • 0
 • Kostnadsökningar knäcker familjer i december

  I år blir december ekonomiskt tuffare för många familjer. Länsförsäkringars beräkningar visar att familjer över hela landet kan behöva lägga så mycket som 20 506 kronor mer på nödvändiga utgifter i år jämfört med december för två...

  • Posted december 12, 2022
  • 0
 • Kostnadsökningarna tär på hushållens sparande

  I undersökningen Hushållens sparplaner har SBAB för andra gången i år undersökt framtidstron hos hushållen gällande privatekonomin. 33 procent tror att privatekonomin kommer att vara sämre om ett år, vilket är en ökning med 8 procentenheter sedan...

  • Posted november 23, 2022
  • 0
 • Livsmedelsproducenternas kostnader ökade 23 % i maj

  Statistikmyndigheten SCB rapporterar om de största kostnadsökningarna för svenska livsmedelsproducenter sedan man började mäta 1991. Statistiken bekräftar producenternas akuta behov av ökade leveranspriser och kortare ledtider från dagligvaruhandelns och Systembolagets sida. Enligt SCB:s producentprisindex (PPI) uppgick de...

  • Posted juni 25, 2022
  • 0
 • Kraftiga kostnadsökningar hos småföretagen leder till höjda priser

  Inflationen, som tidigare drevs upp av stigande energi- och drivmedelspriser omfattar nu fler varugrupper och är nu högre än på flera decennier. Kriget i Ukraina och västvärldens sanktioner mot Ryssland påverkar också råvarupriserna. Högre produktionskostnader är en...

  • Posted maj 5, 2022
  • 0
 • Extrema kostnadsökningar för matproducenter

  För fjärde kvartalet i rad drabbas svenska livsmedelsproducenter av kraftigt ökade kostnader på bland annat råvaror, förpackningsmaterial, transporter och energi. Samtidigt råder det brist på en lång rad nödvändiga insatsvaror, och företagens prognoser för det kommande halvåret...

  • Posted februari 14, 2022
  • 0