All posts tagged "Kraftsamling"

 • Kraftsamling för att stoppa den kriminella ekonomin

  Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande och måste krossas, för att lyckas med det behöver den kriminella ekonomin strypas. I vårändringsbudgeten föreslås därför en förstärkning på över en kvarts miljard kronor till myndigheter, som på olika sätt...

  • Posted april 10, 2024
  • 0
 • Konferens kraftsamlar för att minska suicid

  Den 25-26 oktober samlas över 500 deltagare på den nationella suicidpreventiva konferensen i Östersund. Folkhälsomyndigheten är en av arrangörerna, och i samband med konferensen publicerar man en ny temarapport om suicidprevention för att belysa myndighetens arbete på...

  • Posted oktober 25, 2023
  • 0
 • Digitalidag ska få fler att ta del av den digitala utvecklingen

  Örebro kommun är en del av Digitalidag, en årliga och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Tillsammans med andra aktörer gör Örebro kommun en kraftsamling för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara...

  • Posted september 15, 2023
  • 0
 • Kraftsamling för att knäcka gängens ekonomi

  Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten ska stärka sina insatser för att motverka organiserad brottslighet, genom att inrikta arbetet mot sådana åtgärder som slår sönder gängens ekonomi. – Vi genomför nu en kraftsamling mot gängens ekonomi, säger finansminister Elisabeth...

  • Posted augusti 16, 2023
  • 0
 • Akut situation för miljoner barn i världen

  Akut situation för miljoner barn i världen, i höst kraftsamlar Världens Barn. Formerna för hela Sveriges årliga insamlingskampanj för Världens Barn börjar bli klara. Radiohjälpens insamling pågår året runt men kulminerar under en intensiv vecka i månadsskiftet september-oktober....

  • Posted juni 10, 2023
  • 0
 • Trygghetsberedningen föreslår kraftsamling

  Trygghetsberedningen föreslår kraftsamling för barn och unga, Trygghets­beredningen har överlämnat del­betän­kandet Vägar till ett tryggare samhälle, Kraft­samling för barn och unga. Leif Jakobsson, ord­förande för den parla­menta­riska trygg­hets­bered­ningen, har i dag lämnat över Trygg­hets­bered­ningens andra del­betän­kande till Justitie­departe­mentet....

  • Posted december 14, 2022
  • 0
 • Kraftsamling krävs för att möta cyberhot

  Sverige har mycket att lära av andra länder för att få till ett effektivt cybersäkerhetsarbete. Det behövs större politisk handlingskraft, effektivare informationsutbyte och riktade satsningar på kompetensförsörjning. Detta är några av de åtgärder som IVA föreslår i...

  • Posted oktober 17, 2022
  • 0
 • Riksantikvarieämbetet kraftsamlar för att stötta museernas digitala omställning

  Riksantikvarieämbetet förespråkar en storskalig digitalisering av kulturarvet. Det handlar i grunden om demokrati och delaktighet. Kulturarvet tillhör oss alla och alla ska därför också ha samma möjligheter att ta del av och bidra till detta kulturarv. För...

  • Posted juni 12, 2022
  • 0
 • Lindesbergs lasarett kraftsamlar för att locka fler sjuksköterskor

  Sedan våren 2021 har Lindesbergs lasarett arbetat sjukhusövergripande i ett projekt i syfte att locka fler sjuksköterskor till lasarettet och vår trakt, arbetet har så här långt bland annat utmynnat i en film och i en kampanj...

  • Posted april 25, 2022
  • 0
 • Gemensam kraftsamling mot dopning behövs

  Friskis&Svettis jobbar systematiskt med frågan om antidopning. Nästa vecka äger den årliga uppmärksamhetsveckan för arbetet rum, ett initiativ från 100% ren hårdträning. Ett bra tillfälle att sätta ljuset på en livsviktig fråga. – Efter ett minst sagt...

  • Posted oktober 9, 2021
  • 0