All posts tagged "Kulturkvarteret"

 • Nästa etapp på det förberedande arbetet inför Kulturkvarteret

  Vecka 29 börjar den andra etappen på det förberedande arbetet inför byggnationen av Kulturkvarteret. Infarten från Östra Bangatan till Nygatan, som tidigare varit avstängd, öppnas då upp för trafik. Utfarten mot Östra Bangatan är fortsatt stängd och...

  • Posted juli 13, 2018
  • 0
 • Förberedande arbeten inför Kulturkvarteret från vecka 20

  Från och med vecka 20 börjar de förberedande arbetena inför byggnationen av Kulturkvarteret. Bland annat kommer infarten från Östra Bangatan till Nygatan att stängs av för att vattenledningar ska flyttas. Vecka 20 påbörjas byggnationen av en transformatorplatta...

  • Posted maj 15, 2018
  • 0
 • PE projekterar nya Kulturkvarteret i Örebro

  Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har fått i uppdrag att genomföra all rör- och ventilationsprojektering i Örebro kommuns prestigeprojekt Kulturkvarteret. Det nya Kulturkvarteret är tänkt att bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten för alla, men...

  • Posted maj 8, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen 14 november

  På Kommunstyrelsens möte den 14 november behandlades frågor som till exempel bolagsbildning och genomförande av fas 1 för Vätternvattenprojektet, samt Örebroporten fastigheter AB:s fastighetsförvärv i Kulturkvarteret. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade...

  • Posted november 15, 2017
  • 0