Alla inlägg taggade "Kulturverksamhet"

 • Grattis säger vi till årets ungdomsstipendiater

  Kumla kommun delar, tillsammans med Orkla Foods Sverige AB, årligen ut ungdomsstipendium till ungdomar i vår kommun. Stipendiets ändamål är att främja kultur- eller idrottsverksamhet i Kumla kommun genom stipendier till personer från Kumla för utbildning inom...

  • Skrivet juni 17, 2021
  • 0
 • Örebro län får 44,3 statliga miljoner för kultursamverkan

  Kulturrådets styrelse har fördelat närmare 1,4 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkans-modellen till landets regioner. Region Örebro län får 44.348.000 kronor för 2021 – en ökning med 3.131.000 kronor (+7,6%) jämfört med 2020. De...

  • Skrivet januari 23, 2021
  • 0
 • Länet | Örebro län med och delar på 1,3 miljarder

  Kulturrådets styrelse har fattat beslut om cirka 1,3 miljarder i stöd till regionernas kulturverksamhet. Alla län utom Stockholms län ingår i kultursamverkansmodellen. Modellen innebär att landsting/regioner själva beslutar om fördelningen inom sju utpekade verksamhetsområden, där Kulturrådets styrelse...

  • Skrivet januari 30, 2016
  • 0