All posts tagged "Laddinfrastruktur"

 • Många frågor om laddinfrastruktur här finns svaren

  Eldrivna fordon blir allt vanligare och laddinfrastrukturen behöver byggas ut i snabb takt, men hur och var? Många vänder sig till BioDriv Öst för att få svar, nu finns en FAQ med specifika frågor som återkommer ofta....

  • Posted juni 23, 2024
  • 0
 • Förstärkning av stöd till laddinfrastruktur

  Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter. Regeringen avser att...

  • Posted september 7, 2023
  • 0
 • Enklare för fler att ladda elbilar nära hemmet

  Regeringen vill skynda på utbyggnaden av laddinfrastruktur och göra det lättare för fler att ladda elbilar nära bostaden, Transportstyrelsen får därför i uppdrag att se över och förenkla de regelverk som är relevanta för laddning av fordon...

  • Posted juni 18, 2023
  • 0
 • Arbetet av Svealandstrafikens bussdepå påbörjas

  Nu påbörjas arbetet med att elektrifiera Svealandstrafikens bussdepå i Örebro, under hösten 2023 levereras de första nya elbussarna till Svealandstrafiken i Örebro. Bussar som ska ta Länstrafikens resenärer fram på ett utsläppsfritt, tyst och bekvämt sätt. Arbetet...

  • Posted april 12, 2023
  • 0
 • Tre av fyra kommuner upplever problem med laddinfrastruktur

  Riksförbundet M Sverige har skickat ut en enkät till landets kommuner och frågat om vad som är de vanligaste problemen gällande utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. I undersökningen framkommer att problem med otillräcklig finansiering, investeringsovilja och kapacitetsbrist...

  • Posted november 13, 2022
  • 0
 • Satsning på laddinfrastruktur genom Klimatklivet

  Regeringen vill att eldrivna transporter ska bli möjliga i hela landet och höjer anslaget till Klimatklivet med 400 miljoner kronor under 2023 för att möjliggöra fler satsningar på laddinfrastruktur. Regeringens satsningar ska skapa förutsättningar för individer och...

  • Posted november 9, 2022
  • 0
 • Laddguldet 2022 ska delas ut

  Laddguldet delas ut till Sverige bästa kommun och fastighetsägare för deras arbete med att främja laddbara fordon, vinnande i kategorin fastighetsägare 2021 var ÖrebroBostäder. De ser sina satsningar på laddinfrastruktur som en solid investering med mångdubbla vinster,...

  • Posted november 7, 2022
  • 0
 • Elbilsförare missnöjda med tillgången till snabbladdning vid långresor

  Volkswagen har frågat förare av ID.-modeller om den publika laddinfrastrukturen i Sverige. Undersökningen visar bland annat att varannan elbilsförare låter elbilen stå vid långresa på grund av problem att ladda längs vägen. Elbilsförarna anser att publika laddstationer...

  • Posted maj 22, 2022
  • 0
 • Ny vägledning guidar kommuner i arbetet med laddinfrastruktur

  De senaste åren har antalet elbilar och laddhybrider i Sverige ökat kraftigt och samtliga prognoser pekar i samma riktning. Behovet av en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur är därför stort. I en ny vägledning guidar BioDriv Öst kommuner...

  • Posted december 17, 2021
  • 0
 • Smart elnät behövs för att möta övergången till elbilar

  ”Elnätets beredskap inför en mycket storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige”är titeln på ett examensarbete som utfördes våren 2019 av Sara Wäneus och Cathrine Östergren i samarbete med Power Circle och Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära vid Uppsala...

  • Posted juli 21, 2019
  • 0