Satsning på laddinfrastruktur genom Klimatklivet

By on 9 november, 2022
Arkivbild

Regeringen vill att eldrivna transporter ska bli möjliga i hela landet och höjer anslaget till Klimatklivet med 400 miljoner kronor under 2023 för att möjliggöra fler satsningar på laddinfrastruktur.

Regeringens satsningar ska skapa förutsättningar för individer och företag i hela landet att göra de val som krävs för att ta klimat- och miljöarbetet framåt, mot klimatmålen. Det handlar framför allt om den infrastruktur som måste finnas på plats för att elektrifiera transporterna och industrin.

– Det behövs laddinfrastruktur där människor bor, arbetar och reser. Tillgången till laddstationer ska vara så god så att elbil är ett bra alternativ för invånare i allt från gles- och landsbygder till städer. Snabbare elektrifiering av transportsektorn är också viktig för att Sverige, på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, ska nå etappmålet för transportsektorn till 2030 och för att utsläppen i sektorn ska kunna vara i princip noll senast 2045, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Klimatklivet ökas med 400 miljoner kronor 2023 och med 500 miljoner kronor per år 2024 och 2025 för att möjliggöra ytterligare satsningar på laddinfrastruktur. Satsningen handlar om att få den infrastruktur på plats som behövs för att kunna elektrifiera transporterna. En snabbare elektrifiering kan också bidra till att nå Sveriges åtagande i EU:s så kallade ansvarsfördelningsförordning (ESR).

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Miljödepartementet
Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

You must be logged in to post a comment Login