All posts tagged "Levande"

 • Olof Palmes torg förvandlas till ett levande sommartorg

  I hjärtat av Örebro tar Olof Palmes torg ett steg mot att bli mer än bara ett torg, det blir en levande mötesplats för gemenskap och aktiviteter. Torget kommer bland annat ramas in med träd, blommor och...

  • Posted maj 14, 2024
  • 0
 • Digitala samtal om konst håller konstsamtalen levande i Örebro län

  Det började som samtal om konst under pandemin, för att hålla konstsamtalen levande utifrån aktuella ämnen i tidskriften Konstperspektiv. – Sedan har vi fortsatt med fyra samtal per år och tänker oss att täcka in länets konstnärer,...

  • Posted januari 8, 2024
  • 0
 • Det krävs en framtidskommission för levande stadskärnor

  Stadskärnan är en viktig tillväxtmotor, den är vårt ekonomiska, kulturella och sociala centrum för samhället. Ändå saknas en tydlig huvudman för de samlade stadsutvecklingsfrågorna, de hanteras på flera olika departement och enskilt i varje kommun. Detta gör...

  • Posted november 9, 2023
  • 0
 • Innovation och samarbete för ett levande kulturliv i hela landet

  Tisdagen den 22 augusti besöker kulturminister Parisa Liljestrand Sveriges fritids- och kulturchefsförenings årskonferens i Helsingborg, konferensens tema är innovation och samarbete. – Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och Sveriges kommuners och regioners insatser är...

  • Posted augusti 22, 2023
  • 0
 • Förslag ska skapa ett mer levande hamnområde

  Nytt förslag ska skapa ett mer levande hamnområde. En ännu mer levande hamn i Askersund, det är syftet med det förslag till utveckling för hamnområdet som presenterades för kommunstyrelsen under tisdagens sammanträde. Kommunstyrelsen gav klartecken till fortsatt arbete,...

  • Posted september 8, 2022
  • 0
 • Hjälmaren föreslås bli mer levande och attraktiv

  Tillsammans har de kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger runt Hjälmaren, nu arbetat fram en gemensam strategi och målbild för Hjälmarens framtid med fokus på landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. Strategin föreslås nu skickas på remiss till...

  • Posted maj 26, 2022
  • 0
 • Brunnsparken – föreslås bli en mer grön och levande stadsdelspark

  Brunnsparken föreslås bli en mer attraktiv plats för alla. Där lek, aktivitet, promenadstråk, kulturmiljöer och utåtriktade verksamheter får ta plats. Utifrån Örebroarnas tidigare önskemål om att Brunnsparken ska förvandlas från en folkpark till en stadsdelspark som är mer...

  • Posted september 14, 2021
  • 0