All posts tagged "Luftföroreningar"

 • Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar

  Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa – och partiklar, som bland annat kommer från förbränning och vägslitage, är den luftförorening som har störst negativa effekter. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket...

  • Posted mars 21, 2023
  • 0
 • Nya rön om kopplingen mellan luftföroreningar och demens

  En ny avhandling från Umeå universitet ger ytterligare kunskap om sambandet mellan luftföroreningar och demens. Forskningen visar att de personer som bar på en specifik genvariant eller hade dåligt luktsinne löpte större risk att drabbas av demens...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Luftföroreningar kan orsaka depression och ångest

  Luftföroreningar kan orsaka depression och ångest enligt ny studie En ny studie, publicerad i tidsskriftet Environmental Research, har funnit en koppling mellan luftföroreningar och psykisk ohälsa, inklusive depression och ångest. Studien, som gjordes på 10 000 personer...

  • Posted februari 9, 2023
  • 0
 • WHO:s riktlinjer – goda nyheter för alla med astma

  I går presenterade Världshälsoorganisationen WHO uppdaterade riktlinjer för luftkvalitet. Den senaste tidens klimatrapporter visar att luftföroreningar leder till allvarlig sjukdom och död. I Sverige avlider 7600 personer i förtid varje år på grund av luftföroreningar. De nya...

  • Posted september 23, 2021
  • 0
 • Allt större skillnad i luftkvalitet mellan väst och öst

  Luftföroreningar orsakar globalt över sju miljoner för tidiga dödsfall varje år genom framförallt hjärt- och lungsjukdomar. Medan utsläppen av luftföroreningar har minskat i stora delar av Europa sedan 2010, är luftkvaliteten på Balkan och i Centralasien fortsatt...

  • Posted september 5, 2021
  • 0
 • ​Inomhusluften förorenas av reaktioner på vår egen hud

  I luften pågår ständigt reaktioner mellan olika föroreningar och ämnen, reaktioner som ger upphov till nya ämnen och partiklar. Ny forskning från IVL, Chalmers, Göteborgs universitet och Danmarks tekniska universitet visar att inomhusluften även förorenas av reaktioner...

  • Posted juni 23, 2020
  • 0
 • 7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

  Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör omkring 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår. ...

  • Posted juni 24, 2018
  • 0