All posts tagged "Mobbning"

 • Ju mer mobbning desto mer psykiska besvär

  Psykisk ohälsa är ett stort problem bland unga idag. Vart fjärde barn i åldern 10-18 år har återkommande psykiska besvär. Årets Friendsrapport visar att det finns ett tydligt samband mellan mobbning och psykisk ohälsa hos barn och...

  • Posted augusti 19, 2023
  • 0
 • 95 byggarbetsplatser granskas

  95 byggarbetsplatser i Örebro län granskas för att stoppa mobbning och kränkningar, sex av tio byggnadsarbetare vittnar om kränkningar på arbetsplatsen. I en majoritet av fallen är chefen en av dem som mobbar. Den här veckan genomför...

  • Posted oktober 27, 2022
  • 0
 • Mobbningen har ökat kraftigt bland barn och unga

  ”Mobbningen fortsätter nu dygnet runt året om” │ Hur kan vi förebygga det?│ORU Talks. Mobbningen har ökat kraftigt bland barn och unga i Sverige, visar en ny rapport, i säsongspremiären av ORU Talks ger mobbningsforskaren Björn Johansson...

  • Posted september 23, 2022
  • 0
 • Mobbningen beräknas kosta 46 Miljarder

  Mobbning bland unga i skolålder har ökat kraftigt under de senaste åren. Friends tidigare publicerade rapport under 2022 ”Tre barn utsatta i varje klass” visar att antalet barn som utsatts för mobbning har ökat från 60 000 till 140...

  • Posted juli 23, 2022
  • 0
 • Klassrumsklimatet påverkar förekomsten av mobbning

  Mobbning är mindre vanligt i klasser där elever uppfattar att klasskamraterna undantagslöst tycker att mobbning är fel, att den som utsätts far illa och att de som mobbar inte kan skylla ifrån sig. Det visar en studie...

  • Posted december 10, 2021
  • 0
 • AI ska användas i kampen mot mobbning

  Med hjälp av innovation, data och artificiell intelligens inleder nu Friends, TietoEVRY och Örebro Universitet tillsammans ett helt unikt projekt för att stoppa mobbning. Projektet ”Mobbningens digitala tvilling” har beviljats stöd från Vinnova och just nu pågår...

  • Posted december 5, 2021
  • 0
 • Artificiell intelligens som hjälp att bekämpa mobbning i skolan

  Artificiell intelligens, AI, ska kunna användas i arbetet mot mobbning. Det är målet med ett nytt projekt. – Vi kan få en helt ny möjlighet att använda samlade kunskaper och agera snabbt för barnens bästa, säger Björn...

  • Posted december 2, 2021
  • 0
 • Utlandsfödda löper högre risk för mobbning på jobbet

  I Sverige har arbetsgivare ansvar för att arbetsplatsen är säker och att det råder ett gott arbetsklimat. Ändå förekommer det att arbetstagare behandlas illa, utesluts och ignoreras på sina jobb. När den negativa behandlingen pågått under en...

  • Posted mars 14, 2021
  • 0
 • Majoriteten av barn och unga saknar inflytande över trygghetsarbetet i skolan

  Friendsrapporten 2020: Majoriteten av barn och unga saknar inflytande över trygghetsarbetet i skolan! – Det finns en normalisering kring mobbning i våra barns vardag, där mobbning tillåts fortgå både i skolan och i samhället. Vuxna fortsätter att utesluta...

  • Posted augusti 14, 2020
  • 0
 • Ensamma elever mer utsatta för mobbning

  Nästan var fjärde elev i årskurs 3-9 känner sig ensam i skolan. Dessa elever är i mycket högre grad också utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet. Många av de ensamma eleverna har lågt förtroende för vuxenvärlden och...

  • Posted augusti 16, 2019
  • 0