95 byggarbetsplatser granskas

By on 27 oktober, 2022
Arkivbild

95 byggarbetsplatser i Örebro län granskas för att stoppa mobbning och kränkningar, sex av tio byggnadsarbetare vittnar om kränkningar på arbetsplatsen. I en majoritet av fallen är chefen en av dem som mobbar.

Den här veckan genomför Byggnads kontroller på ett stort antal arbetsplatser i Örebro län med särskilt fokus på att göra upp med machokulturen i branschen.

En färsk undersökning från Byggnads visar på stora brister i byggnadsarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. 6 av 10 upplever att det förekommit kränkningar på arbetsplatsen. Bland 89 Örebromedlemmar, som deltog i undersökningen, svarade hela 61 procent att de någon gång under de senaste åren förekommit kränkande handlingar.

– Det här är helt oacceptabla siffror och måste bli en varningsklocka för branschen. En osund machokultur leder inte bara till att många mår dåligt, det ökar också riskerna i den fysiska arbetsmiljön. Ska vi kunna rekrytera och behålla personal måste den psykosociala arbetsmiljön prioriteras högre. Bristen på kontroller och sanktioner gör att företag som inte tar sitt ansvar helt kan smita under radarn, säger Ann-Katrin Hedgren, ordförande för Byggnads Örebro-Värmland.

Byggnads har frågat sammanlagt 3800 medlemmar över hela landet om hur de upplever den psykosociala arbetsmiljön. I Örebro län svarar 2 av 10 att de själva har utsatts för mobbning. Kanske ännu mer oroväckande är att en överväldigande majoritet uppger att chefen varit delaktig i den kränkande särbehandlingen eller mobbningen.

– Att chefer i så hög utsträckning är en del av problemet är djupt oroande och något arbetsgivarna måste ta på allvar. Det borde vara en rejäl tankeställare för hela branschen, säger Ann-Katrin Hedgren.

Men undersökningen visar också att företagens rutiner gör stor skillnad. På företag som följer föreskriften är arbetssituationen betydligt bättre, men på företag som inte följer någon del av föreskriften är det i jämförelse:

  • 10 gånger större risk att bli mobbad.
    .
  • 8 gånger större risk att bli kränkt.
    .
  • 3 gånger större risk att du inte får den hjälp du behöver om du blivit utsatt.

– All nödvändig lagstiftning finns redan på plats, men det är uppenbart att den inte följs. Här måste arbetsgivarna göra mer. Den psykosociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska och ska vi nå en jämställd byggbransch måste det här bli bättre, säger Ann-Katrin Hedgren.

6 av 10 arbetsplatser hade brister förra året – nu granskas arbetsmiljön igen
I dag, den 24 oktober, inleder Byggnads landsomfattande arbetsplatsbesök för att granska arbetsmiljön. I Örebro län besöker förbundet sammanlagt 95 arbetsplatser under veckan.

– Vi vet sedan tidigare att den här typen av specialkontroller ger resultat. Jag vill se en nivåhöjning i arbetsmiljöarbetet i hela Örebro län, säger Ann-Katrin Hedgren, ordförande för Byggnads Örebro-Värmland.

Under förra året gjordes motsvarande kontroller på 88 arbetsplatser i Örebro län med fokus på ergonomi och arbetsmiljö. 53 av dessa (60 procent) uppvisade brister.

– Resultaten i Örebro län förra året var anmärkningsvärda. Att över hälften av alla arbetsplatser uppvisar brister är inte acceptabelt. Nu gör vi en kraftsamling för att skapa en byggbransch där alla trivs och mår bra, säger Ann-Katrin Hedgren.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Byggnads
Om undersökningen
Medlemsundersökningen om den psykosociala arbetsmiljön genomfördes digitalt våren 2022 med totalt omkring 3 800 svarande medlemmar i hela landet.
Frågorna som refereras till i pressmeddelandet var:
Har det förekommit kränkande handlingar på dina arbetsplatser under din tid i branschen?
Har du varit utsatt för mobbning i ditt arbete i branschen?
Var chefen/arbetsledare delaktig i kränkningar av dig?

You must be logged in to post a comment Login