All posts tagged "MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap"

 • Allmänhetens reaktioner efter skarpa krigsuttalanden

  I början av januari tog många människor del av medierapporteringen om att det kan bli krig i Sverige och att privatpersoner, kommuner och andra aktörer behöver förbereda sig. MSB har undersökt hur detta påverkat allmänheten. Resultatet av...

  • Posted februari 10, 2024
  • 0
 • Ny strategi ska hjälpa att rekrytera och behålla deltidsbrandmän

  Ny strategi ska hjälpa kommunerna att rekrytera och behålla deltidsbrandmän, där två tredjedelar av landets brandmän är deltidsbrandmän. MSB har tillsammans med räddningstjänster tagit fram en ny strategi, som ska hjälpa kommunerna i arbetet med att rekrytera...

  • Posted november 2, 2023
  • 0
 • Nu skickas information om krisberedskap hem

  Nu skickas information om krisberedskap hem till Sveriges 16-åringar. Över 120 000 personer i Sverige är totalförsvarspliktiga, utan att kanske veta vad det innebär. Det handlar om landets 16-åringar. För andra året i rad genomförs en utbildningsinsats där...

  • Posted oktober 24, 2023
  • 0
 • Allt fler övar under Beredskapsveckan

  Med temat Öva! drar Beredskapsveckan igång på måndag. Den landsomfattande satsningen ska stärka vår beredskap för kriser och krig, och numer engagerar sig en majoritet av landets kommuner, flera statliga myndigheter, företag och ideella organisationer. Under vecka...

  • Posted september 25, 2023
  • 0
 • Två skopande flygplan skickas till Grekland

  I Grekland rasar åter flera stora skogsbränder, bland annat utanför Aten, Grekland har via EU:s civilskyddssamarbete begärt att Sverige ska skicka två av de skopande flygplan som står i beredskap för EU-insatser. Flygplanen lämnade Sverige tidigt under...

  • Posted augusti 23, 2023
  • 0
 • Ny vägledning ger stöd till skolan vid våldshandlingar

  Skolattacker är ovanligt i Sverige men de kan få allvarliga konsekvenser, genom medvetenhet och kunskap kan skolan öka säkerheten för både elever och anställda. Därför har en ny vägledning med stöd till skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga tagits...

  • Posted juni 9, 2023
  • 0
 • Åtgärder stärker kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

  MSB redovisar idag två regeringsuppdrag som är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av den kommunala räddningstjänstens roll inom det civila försvaret. Det ena uppdraget handlar om att beskriva hur räddningstjänsten behöver vara utformad för att...

  • Posted mars 1, 2023
  • 0
 • 411 genomförda insatser av MSB under 2022

  MSB genomförde under förra året 411 insatser i 53 länder, vilket är en ökning med nära 60 procent jämförelse med 2021. 119 av insatserna är relaterade till Ukraina. I de nationella insatserna märks bland annat att MSB:s...

  • Posted mars 1, 2023
  • 0
 • Ökat engagemang för beredskap till följd av kriget

  Rysslands invasion av Ukraina har gjort att många känner ett ökat engagemang och ansvar för Sveriges och sin egen beredskap. Samtidigt behöver informationen om hur det säkerhetspolitiska läget kan påverka människor bli bättre, särskilt på lokal nivå....

  • Posted april 10, 2022
  • 0