Allt fler övar under Beredskapsveckan

By on 25 september, 2023
Beredskapsveckan.Bild: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Med temat Öva! drar Beredskapsveckan igång på måndag. Den landsomfattande satsningen ska stärka vår beredskap för kriser och krig, och numer engagerar sig en majoritet av landets kommuner, flera statliga myndigheter, företag och ideella organisationer.

Under vecka 39 med start idag måndag 25 september 2023 passar flera kommuner på att öva olika kommunala verksamheter, som att laga skollunch utan el eller snabbt kunna ställa iordning samlingslokaler med grundläggande service till kommuninvånarna, så kallade trygghetspunkter.

Under de senaste åren med omvärldshändelser som pandemin, extremväder och kriget i Ukraina har allt fler svenskar i MSB:s undersökningar angett att de tänker mer på sina möjligheter att vara förberedda för en omfattande kris. Sedan 2019 har andelen som stärkt eller planerar att stärka sin hemberedskap ökat från 34 % till 45 %.

Stadigt ökande intresse

– Under de sex år som Beredskapsveckan genomförts har intresset vuxit stadigt. Styrkan i upplägget är att vi samlar många aktörer. Från kommuner, civilsamhälle och branschorganisationer till myndigheter och näringsliv. Veckan byggs också upp lokalt, nära medborgarna och genomförs kring relevanta budskap. Och det ger nu också tydliga resultat, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB.

Många kommuner samarbetar med frivilliga försvarsorganisationer för att genomföra olika aktiviteter riktade till kommuninvånarna. Engagemanget är omfattande och kreativiteten stor för att på olika sätt lyfta beredskapen för kriser och krig och vikten av att öva.

– Det här är så bra och så viktigt! Att allt fler tar chansen att göra en insats för att öka sin beredskap handlar ju om att kunna ta ansvar både för sig själv och andra när något händer. I slutändan bygger Sveriges säkerhet och beredskap på alla oss som bor i vårt land, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Fler behöver öva praktiskt

Genom att som privatperson öva på vissa grundläggande saker som att laga mat utan el, blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap. Att uppmuntra till övning är också ett sätt att få människor att gå från tanke till handling. Många förstår vikten av en god egenberedskap, men fler behöver ta det sista praktiska steget.

För att lyfta temat Öva! erbjuder MSB materialet Sju dagar som motsvarar den vecka som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris. Materialet består bland annat av en folder med enkla övningar för sju dagar och tips för en god egenberedskap. Sju dagar heter även en digital övning för privatpersoner som MSB tagit fram till årets Beredskapsvecka och som utmanar vår hemberedskap vid ett längre elavbrott.

Om Beredskapsveckan

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan), vecka 39, 25 september till 1 oktober, arrangeras årligen av MSB. I år genomförs den för sjunde året i rad. Syftet är att få fler människor att stärka sin egenberedskap och att motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i beredskapen för kriser och krig.

Här finns exempel på lokala aktiviteter under Beredskapsveckan.

Lindesberg
Ett exempel på hur man kan få stor effekt med liten insats, då några beredskapskunniga kommunrepresentanter träffar invånarna på olika orter och förmedlar information om hur enskilda kan bygga upp en beredskap och svarar på frågor. Den planerade övningsfoldern kommer att användas.

….

Här finns övningsverktyget Sju dagar – https://www.msb.se/hemberedskap

Här finns övningsfolder Sju dagar för utskrift och tryck – https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/beredskapsveckan/kampanjmaterial-2023/

Sverige
Örebronyheter

Källa: MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

You must be logged in to post a comment Login