All posts tagged "Näringsliv"

 • Örebros näringsliv ökade med 20 nya företag i juni

  Juni var en svag månad för svenskt näringsliv. Jämfört med maj då nästan 2 000 nya företag tillkom, blev samma siffra för juni blygsamma 308. För Örebro blev det en ökning med 0,08 procent, motsvarande 20 nya...

  • Posted juli 9, 2024
  • 0
 • Nya åtgärder mot den kriminella ekonomin

  Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om vissa förändringar på F-skattens område, för att skydda det seriösa näringslivet och motverka den kriminella ekonomin. Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande, för att knäcka den behöver den...

  • Posted juni 14, 2024
  • 0
 • Örebro läns näringsliv ökade i april

  Efter en marginell ökning av antalet svenska företag i mars, var siffran något högre i april. Totalt tillkom 804 nya företag, motsvarande en ökning med 0,08 procent jämfört med mars. För Örebro läns del blev det en...

  • Posted maj 10, 2024
  • 0
 • Studieresa med fokus på brottsförebyggande samverkan

  Studieresa till London med fokus på brottsförebyggande samverkan mellan näringsliv, kommun och polis. Tillsammans med näringslivschefer, poliser och brottsförebyggare besöker Stiftelsen Tryggare Sverige forskare och Polisen i London. För att ta del av erfarenheter av att förbättra...

  • Posted januari 23, 2024
  • 0
 • Stor tillväxt i svenskt näringsliv

  Antalet svenska företag ökade rejält under fjolåret, under 2023 växte svenskt företagande med drygt 15 000 företag. Dessutom registrerade alla regioner ökningar på en årsbasis. Det visar en sammanställning som webbhotellspecialisten STRATO har gjort baserat på statistik...

  • Posted januari 6, 2024
  • 0
 • Samarbete för boendes utemiljö i Nora

  Näringsliv, föreningsliv och Hagby Ängar går in i samarbete för boendes utemiljö. Hagby Ängars boende för personer med demenssjukdom får ny kraft i arbetet med att få en attraktiv utemiljö för vistelse och rekreation. Bryggerikrogen i Nora, Kanans...

  • Posted december 15, 2023
  • 0
 • Nytt forskarnätverk bildat i Örebro

  Mänskliga behov ska styra utvecklingen av artificiell intelligens, AI, det är grunden för ett nytt internationellt nätverk av forskare och näringsliv som hållit sitt första möte i Örebro. – Vårt mål är att utveckla AI till att...

  • Posted november 13, 2023
  • 0
 • Samverkansplattform inom mat och hälsa ska bidra till starkare näringsliv

  Örebro universitet etablerar en samverkansplattform inom mat och hälsa, med särskilt fokus på små och medelstora företag i regionen. – Vi vill skapa goda förutsättningar för att kunskapen och kompetensen som finns på universitet inom området mat...

  • Posted september 27, 2023
  • 0
 • Ett bra näringslivsklimat ska nu bli ännu bättre

  Kumla har historiskt sett visat goda resultat i de mätningar som görs gällande näringsliv och näringslivsklimat. Men nu ska bra bli ännu bättre. Kommunstyrelsen har i linje med detta antagit det åtgärdsförlag som presenterats i syfte att...

  • Posted oktober 7, 2021
  • 0
 • Fyra miljoner kronor ska stärka regional samverkan

  Örebro läns kommuner ser behov av en plattform för samverkan där de kan knyta an till forskning och näringsliv för att med gemensamma krafter möta de framtida utmaningar som till exempel en åldrande befolkning innebär. Som svar...

  • Posted juni 17, 2021
  • 0