All posts tagged "Näringsliv"

 • Ett bra näringslivsklimat ska nu bli ännu bättre

  Kumla har historiskt sett visat goda resultat i de mätningar som görs gällande näringsliv och näringslivsklimat. Men nu ska bra bli ännu bättre. Kommunstyrelsen har i linje med detta antagit det åtgärdsförlag som presenterats i syfte att...

  • Posted oktober 7, 2021
  • 0
 • Fyra miljoner kronor ska stärka regional samverkan

  Örebro läns kommuner ser behov av en plattform för samverkan där de kan knyta an till forskning och näringsliv för att med gemensamma krafter möta de framtida utmaningar som till exempel en åldrande befolkning innebär. Som svar...

  • Posted juni 17, 2021
  • 0
 • Sverige genom krisen: ny svensk forskningsrapport om ekonomi och policy i coronatider

  Sveriges hantering av coronaviruset har lett till stor uppmärksamhet och debatt i internationella nyhetsmedier. Hur kommer det sig att Sverige agerat annorlunda än andra jämförbara länder? Detta ämne – och mycket annat – diskuteras i en omfattande...

  • Posted juni 18, 2020
  • 0
 • Brygga mellan skola och näringsliv

  Avståndet mellan skola och näringsliv är för långt. Det ska Örebro läns arbetsgivare ändra på – tillsammans med Handelskammaren Mälardalen. Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse bidrar till projektet med 100 000 kronor. Handelskammaren Mälardalen är en medlemsägd, oberoende näringslivsorganisation...

  • Posted mars 6, 2020
  • 0
 • Inbromsning för nyföretagandet

  Efter en stark inledning på 2019 vände nyföretagandet nedåt under andra kvartalet. Jämfört med samma period förra året startades det 4 procent färre nya företag, visar ny statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt.  – Det är...

  • Posted juli 2, 2019
  • 0
 • Stor minskning av konkurser under juni

  Under juni minskade konkurserna med hela 10 procent. Det är andra månaden i rad med minskning. Totalt registrerades 555 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 618 samma månad i fjol. Sett till årets första halvår har...

  • Posted juli 1, 2019
  • 0
 • Premiär för Sveriges första bostadskvarter med diversifierade hyror

  Inom ett år ska Sveriges första bostadskvarter med inkomstanpassade hyresnivåer stå färdigt för inflyttning. Förhoppningen är att projektet, som är ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsbolaget Botrygg, ska bidra till ett mer inkluderande samhälle. – Effekten...

  • Posted juli 1, 2019
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen 18 september

  På Kommunstyrelsens möte den 18 september behandlades frågor som till exempel delårsrapport och prognos 2 för 2018 och riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat frågan om revidering...

  • Posted september 19, 2018
  • 0
 • BioDriv Öst storsatsar på näringslivets omställning till fossilfria transporter

  BioDriv Öst har beviljats 3 950 000 kronor i stöd till projektet Transportutmaningen. Stödet fås via Klimatklivet, som är ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Projektet är en storregional satsning i...

  • Posted augusti 30, 2018
  • 0
 • Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap ska stärka länets tillväxt

  Ett företagsklimat med goda förutsättningar att starta och driva företag, ökad internationalisering och förstärkt etablerings- och investeringsarbete. Det är några av inslagen i den Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap, 2018-2022, som Region Örebro läns nämnd för regional...

  • Posted juni 14, 2018
  • 0